Szkolny Turniej Warcabowy

W listopadzie i grudniu 2021 roku, podczas przerw międzylekcyjnych, chętni uczniowie rozgrywali partie w Szkolnym Turniej Warcabowym. Do zawodów zgłosiło się 24 chłopców i 24 dziewczynki  z klas drugich i trzecich.