Konkurs wiedzy o Sejmie RP

W czwartek (17.03) w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie odbył się Konkurs wiedzy o Sejmie RP, w którym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu lubaczowskiego. Konkurs zorganizowany został przez Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu oraz z inicjatywy posła na Sejm […]

„Szkoła podstawowa …..i co dalej?”

               Przed uczniami klas ósmych ważny moment  wyboru  dalszej ścieżki  kształcenia. W związku z tym w naszej szkole  w ramach Doradztwa Zawodowego  rozpoczęły się spotkania uczniów z przedstawicielami szkół średnich z naszego powiatu. I tak 10 marca gościliśmy nauczycieli […]

Szkolna akcja ,,Bezpieczne Ferie  2022” zakończona

W tegorocznym projekcie profilaktyczno- edukacyjnym ,,Bezpieczne Ferie 2022” ogłoszonym przez GKPiRPA w Horyńcu-Zdroju złożono 46 prac konkursowych w formie plastycznej, literackiej i fotograficznej. Celem konkursów było propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych oraz rozwijanie zdolności plastycznych, literackich i fotograficznych. W ostatnim tygodniu przed […]