“Bezpieczne wakacje  – 2022”

27 czerwca, w pierwszym dniu wakacji, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu – Zdroju akcję „Bezpieczne wakacje”. Głównym  celem tego przedsięwzięcia było przypomnienie jak bezpiecznie i aktywnie spędzać wolny czas. Spotkanie […]

III miejsce w ogólnopolskim konkursie na projekt ekologiczny

         W roku szkolnym 2021/2022 realizowaliśmy pilotażową edycję Ekoprogramu z charakterem „Ocalimy Świat” adresowaną do uczniów klas I-III i IV-VI szkół podstawowych. Poprzez ten program chcemy rozwijać nie tylko świadomość i wiedzę ekologiczną, ale także kształtować prawe charaktery i prospołeczne postawy młodych […]

Uroczystość pożegnania klas ósmych

„Do zobaczenia w dorosłym życiu Na innej drodze, na innym szlaku Z bagażem wspomnień na dnie, w ukryciu Wśród masy pytań w pełnym plecaku” Uczniowie klas ósmych opuszczają już mury naszej szkoły. Uroczystość ich pożegnania w gronie Nauczycieli, Pracowników Szkoły, Rodziców i zaproszonych Gości odbyła […]

Wybory przewodniczącego i opiekuna Samorządu Uczniowskiego

         W roku szkolnym 2022/2023 przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole będzie Szymon Ziajło. Tak zadecydowali uczniowie klas I – VII, którzy wzięli udział w wyborach zorganizowanych 8 czerwca.  Spośród nauczycieli kandydujących do roli opiekuna Samorządu Uczniowskiego, najwięcej głosów uzyskał pan Andrzej […]

Mamy Przedszkole PROMYKI ROZTOCZA w Horyńcu-Zdroju!

Dzień 22 czerwca 2022r. był wyjątkowy. Razem z latem zmienił się wizerunek naszego przedszkola – tego dnia świętowaliśmy nadanie mu nazwy. To zwieńczenie działań, które podejmowaliśmy przez cały rok szkolny: od decyzji o potrzebie nadania nazwy przedszkolu, przez liczne rozmowy do praktycznych czynności. Na początku […]

Rajd pieszy do Radruża uczniów klasy VIb

15 czerwca, w piękny letni  poranek, uczniowie klasy VIb wraz z opiekunami wybrali się  na rajd pieszy do Radruża. Wyruszyliśmy urokliwą Ścieżką Dębisko – Kruszyna i w ciągu niespełna 2 godzin dotarliśmy do kaplicy pw. Matki Bożej Śnieżnej. Po krótkim odpoczynku udaliśmy się na plac […]