W dniach 1-12  grudnia 2022 r. wolontariusze ze Szkolnego Koła PCK koordynowali akcję „Polakom na Ukrainie”. Jest to przedsięwzięcie, które wojewoda podkarpacki organizuje już od kilku lat. Jednak tegoroczna edycja, z uwagi na trwającą wojnę, miała wymiar szczególny. Polacy mieszkający na terenie Ukrainy to osoby głównie starsze i samotne, często także niepełnosprawne, ich trudna sytuacja materialna pogłębiła się jeszcze w okresie wojennym. Zbiórka produktów spożywczych, które trafią do polskiej społeczności z Mościsk, Myslatyc, Sambora, Łanowic oraz innych miejscowości była zorganizowana wspólnie z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem przy wsparciu Grupy Kapitałowej „Specjał”
i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Aktywność i gotowość do niesienia pomocy naszych wolontariuszy nie pozostała niezauważona. Wczoraj 19.12.2022 r. w Miejskim Domu Kultury
w Lubaczowie odbyła się II Gala Wolontariatu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Poseł na Sejm RP Teresę Pamułę oraz Stowarzyszenie Kobiety Karpat. W trakcie uroczystości statuetki i podziękowania za pracę odebrali wolontariusze z powiatu lubaczowskiego, wyróżnione za swoją działalność zostało także Koło PCK z naszej szkoły.

Beata Nazarko