27 marca 2023 r. odbył się apel podsumowujący osiągnięcia uczniów. Na początku pani dyrektor powitała wszystkich zebranych i przedstawiła gościa, pana Janusza Wużyńskiego – zastępcę wójta gminy Horyniec-Zdrój. Następnie wręczono nagrody zdobyte za różne rodzaje aktywności.

Ogólnopolski konkurs „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – I miejsce dla klasy VIIa za film pt. „Nie czas na nudę”. Opiekunem grupy i koordynatorem działań był pan Lesław Kuchciak. W nagrodę klasa otrzymała książki oraz ufundowany przez GKPiRPA voucher w kwocie 500 złotych, a szkoła bogaty zestaw gier planszowych.

Konkurs fotograficzny„Bezpieczne ferie”:

W kategorii klas I – III:

I miejsce – Lena Sikora, II miejsce – Iga Krzyśkowska, III miejsce – Antoni Wojtowicz

W kategorii klas IV – VIII:

I miejsce – Franciszek Klimkowski, II miejsce – Dawid Bauer, III miejsce – Wiktor Ludwik

Wyróżnienia: Oliwia Drapała, Gabriel Maksymiec.

Konkurs literacki „Bezpieczne ferie”:

I miejsce – Ratu Albert Wilcanson – Gol, Milena Bąk, II miejsce – Mateusz Rawski,  Miłosz Rogowski, III miejsce – Jan Kuchta, Kamila Hałucha.

Wyróżnienia: Mikołaj Nazarko, Dominik Motyka, Aleksandra Gutkowska, Amelia Żmijan, Karol Rawski, Filip Pachla.

Konkurs koordynowały panie Wiesława Pachla i Marta Lewko. Oceny prac dokonali: pan Lesław Kuchciak – część fotograficzna, pani Agata Nesterak – część literacka. Nagrody ufundowała GKPiRPA w Horyńcu-Zdroju.

Szkolny konkurs „Mistrz czytania ze zrozumieniem” dla klas II i III:

W kategorii klas II:

I miejsce – Patryk Kolbuszewski, II miejsce – Lena Zelik, III miejsce – Wojciech Kłysewicz

Wyróżnienia: Franciszek Chomański, Celina Dziechciarz, Miłosz Ludwik

W kategorii klas III:

I miejsce – Hanna Woźny i Mikołaj Nazarko, II miejsce – Zuzanna Rawska, III miejsce –Joanna Bąkała

Wyróżnienia: Dominik Sztandera, Magdalena Kowal, Oliwia Szymeczko, Milena Wlazły

Konkurs przygotował i przeprowadził zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego – uczeń klasy VIIIa – Mateusz Woltyńskiawansował wkolejnychetapach konkursu na poziomie szkolnym i powiatowym,a na etapie wojewódzkim uzyskał tytuł LAUREATA. Wysoki wynik punktowy z testu i uzyskany dzięki niemu tytuł zwalniają Mateusza zjęzykowej części egzaminu ósmoklasisty (język obcy nowożytny).

XI Ogólnopolski Maraton Matematyczny „Banachiada” – 03.03.2023 r. uczniowie naszej szkoły Julia Banaś i Michał Nazarko wzięli udział w III etapie konkursu matematycznego zorganizowanego przez ZSTiO im. Stefana Banacha w Jarosławiu.

Olimpiada wiedzy o św. Maksymilanie  – 02.03.2023 r. Michalina Kulczycka, Szymon Ługowski i Michał Nazarko reprezentowali szkołę na etapie diecezjalnym konkursu. Zmagania zakończyły się sukcesem naszych uczniów: I miejsce zajął Szymon Ługowski, a II miejsce Michał Nazarko. Chłopcy, reprezentując diecezję zamojsko-lubaczowską, wezmą udział w etapie ogólnopolskim 20 kwietnia 2023 r.

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora ZSiPO w Horyńcu-Zdrojuodbył się w styczniu 2023 r.

W kategorii dziewczyny IV – VIII:

I miejsce – Michalina Kulczycka, II miejsce – Katarzyna Wołczak, III miejsce – Katarzyna Petryniak, IV miejsce – Alicja Gnap, V  miejsce – Zuzanna Chmielowiec, VI miejsce – Milena Bąk

W kategorii chłopcy IV – VI:

I miejsce – Jakub Rebuś, II miejsce – Oskar Głąb, III miejsce – Oskar Żelisko, IV miejsce – MykhailoKudyk, V  miejsce – Kacper Krzych, VI miejsce – Andrzej Szmagara

W kategorii chłopcy VII – VIII:

I miejsce – Jakub Zarosa, II miejsce – Jakub Papiernicki, III miejsce – YaroslavSharko, IV miejsce – Karol Stępień, V  miejsce –  Jakub Bułas, VI miejsce – Mikołaj Gnyp

Chłopcy z pierwszych lokat reprezentowali szkołę na etapie rejonowym, skąd awansowali na etap wojewódzki, ostatecznie zajmując IX miejsce.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej– dniu 04.02.2023r. w Lubaczowie w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbył się turniej w Piłce Ręcznej Chłopców.Drużyna naszej szkoły, po zaciętych, bardzo emocjonujących meczach, ostatecznie uplasowała się na V miejscu w powiecie.

IV Grand Prix Polski 2023 w warcabach100-polowych– 25.03.2023 r. w Częstochowie uczeń klasy Ib  Krzysztof Wojtyszyn okazał się niezwyciężony w sześciu rundach i zdobył I miejsce w kategorii Żak.

Beata Nazarko