07.12.2022 r. w naszej szkole odbył się pierwszy po pandemii apel szkolny.

Społeczność szkolną i zaproszonego gościa – zastępcę wójta Gminy Horyniec-Zdrój Janusza Wużyńskiego, powitała pani dyrektor Dorota Rachwalik.

Na początku wręczone zostały nagrody i wyróżnienia za ogólnopolski konkurs plastyczny zorganizowany w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Nagrodzeni to: Mateusz Rawski, Martyna Czarny, Ksawery Łokczewski, Kamila Bauer, Dagmara Pogorzelec, Mateusz Pułyk, Kamil Kus, Oliwia Drapała, Michał Nazarko, Emilia Faszczowa.

Następnie pani wicedyrektor Dorota Ludwiczuk ogłosiła laureatów  XIII edycji programu Talent Powiatu Lubaczowskiego. W XIII edycji programu „Talent Powiatu Lubaczowskiego” wzięło udział 31 uczniów oraz 5 zespołów uczniowskich Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju. Gala zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie w dniu 05 grudnia 2022r. stanowiła podsumowanie pracy za rok szkolny 2021/2022.

Nasi uczniowie zdobyli złote, srebrne i brązowe talenty w kategoriach: artysta, naukowiec, sportowiec i społecznik w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej.

W klasyfikacji indywidualnej przyznano nam 42 talenty, w tym:

  • 10 złotych: 1- artystom i 9 – sportowcom
  • 12 srebrnych: 7 – artystom i 5 sportowcom
  • 19 brązowych: 9 – artystom, 2 – naukowcom i 8 – sportowcom

W klasyfikacji zespołowej przyznano nam 6 talentów, w tym:

  • 3 srebrne:       1- sportowcom: Drużynie pływackiej chłopców; 2- społecznikom: 2 Gromadzie Zuchowej „Przyjazne Ogniki” oraz 2 Drużynie Harcerskiej Wielopoziomowej „żywego słowa”
  • 3 brązowe:     2 – sportowcom: 2 Gromadzie Zuchowej „Przyjazne Ogniki” oraz Drużynie trójboju LA chłopców; 1 –społecznikom: Szkolne Koło PCK – wolontariat

Nasza szkoła, w uznaniu działań podejmowanych na rzecz rozwijania pasji i zainteresowań uczniów, została uhonorowana tytułem Szkoły Rozwijającej Talenty.
Na gali wyróżniono 15 nauczycieli powiatu lubaczowskiego, którzy swoją pasją i zaangażowaniem rozwijają uzdolnienia młodych ludzi. Wśród nich znalazły się nasze panie:
Małgorzata Stelmach – nauczycielka plastyki i Jolanta Szczerbinin – nauczycielka biologii i opiekun PCK, które otrzymały tytuł Mecenasa Talentu. Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku szkolnym takie wyróżnienia otrzymały panie: Teresa Wojtyszyn – nauczycielka j. polskiego i opiekun ZHP oraz Edyta Mazurkiewicz i Jolanta Drapała – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej prowadzące gromadę zuchową.

W kolejnej części apelu ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu plastycznego o św. Maksymilianie Kolbe w którym uczennica klasy Vb Martyna Czarny zajęła I miejsce. Talent Martyny doceniło także jury konkursu plastycznego „Zamość o zmierzchu” i przyznało jej wyróżnienie. W tym samym konkursie wyróżnienie zdobyła również mała artystka z klasy I a Katarzyna Grzesik.

Pani Barbara Joźwik – Przednowek przedstawiła indywidualne i drużynowe osiągnięcia sportowców za okres od września do grudnia 2022 r. Szczegóły dotyczące sportowych osiągnięć naszych uczniów zostały ujęte w oddzielnym artykule.

Na zakończenie nagrody i dyplomy otrzymali uczestnicy Szkolnego Turnieju Warcabowego zorganizowanego  w klasach I-III przez panią Wiesławę Pachlę .

Beata Nazarko