27 czerwca, w pierwszym dniu wakacji, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu – Zdroju akcję „Bezpieczne wakacje”. Głównym  celem tego przedsięwzięcia było przypomnienie jak bezpiecznie i aktywnie spędzać wolny czas.

Spotkanie rozpoczął Pan Janusz Wużyński, Zastępca Wójta Gminy Horyniec – Zdrój, który  powitał  uczniów i złożył im życzenia z okazji rozpoczynających się wakacji.  Pogadankę wygłosili też  przedstawiciele służb mundurowych: Straży Granicznej, Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej. Przypomnieli  uczestnikom 
o zasadach  zachowania się w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwa i w pasie drogi granicznej oraz o ogólnych zasadach bezpieczeństwa w czasie wypoczynku.

Następnie  odbył się plener rysunkowy, którego tematem przewodnim było bezpieczeństwo podczas wakacji. Aby uatrakcyjnić  spotkanie  strażacy z  Ochotniczej Straży Pożarnej w Horyńcu – Zdroju przygotowali  pokaz sprzętu – młodsze dzieci mogły  zapoznać się z wyposażeniem wozów strażackich. GKPiRPA zapewniła uczestnikom  poczęstunek w postaci kiełbaski z ogniska.

 Kolejnym punktem było podsumowanie etapu gminnego konkursów plastycznego  i literackiego „Nie czas na nudę”, w ramach  ogólnopolskiej  kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. W tegorocznej edycji prace wykonało ponad 30 uczniów. Jury wybrało i nagrodziło  najciekawsze, a zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody:
Klasy I – IV ( konkurs plastyczny)
I miejsce – Martyna Czarny, IVb
II miejsce – Milena Bąk, IIIb
Wyróżnienia: Zuzanna Rawska, IIb
                          Ksawery Łokczewski, IIb
W konkursie literackim wyróżnienia otrzymały:
– Amelia Żmijan, IIIb
– Dagmara Pogorzelec, IVa
Klasy V- VII
I miejsce – Maciej Piątek, VIb
                      Daniel Marcicki, Vb
II miejsce – Mateusz Pułyk, Va
III miejsce: Emilia Faszczowa, Va
Wyróżnienia: Oliwia Drapała, VIIa
                           Julia Banaś, VIa
                           Mateusz Rawski, Vb
                           Kamil Kus, VIIa
Wszystkie prace zostały przesłane do organizatorów na etap  ogólnopolski.

Zwycięzcom gratulujemy,  przedstawicielom służb mundurowych dziękujemy za wygłoszenie pogadanek, a GKPiRPA  w Horyńcu – Zdroju za zorganizowanie akcji oraz ufundowanie nagród i dyplomów!

Marta Lewko
Wiesława Pachla