“Greccy matematycy z Horyńca-Zdroju w Transylwanii” ;)

21 kwietnia o 1:00 rozpoczęła się nasza wielka przygoda z Erasmusem, wyruszyliśmy w drogę do Rumunii. Aby zrealizować działania projektowe, czyli mobilność zagraniczną wraz z Panią Ewą Chomańską (koordynator projektu) oraz Panią Anną Kusiak po raz pierwszy mieliśmy okazję lecieć samolotem. Pobyt w Rumunii trwał zaledwie […]

Z Erasmusem w Rumunii

W ostatnim tygodniu kwietnia grupa uczniów i nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyła w wyjazdowym spotkaniu zespołu Erasmusa w rumuńskim mieście Sibiu(Sybin). Od zeszłego roku wraz ze szkołą z Estonii, Grecji i Rumuni bierzemy udział w projekcie ”Starożytni greccy matematycy współcześnie i zastosowanie STEM w edukacji”. […]

RaP STEAM – innowacyjny projekt w naszej szkole

21 marca 2024r. w Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie podpisałam, z upoważnienia Pana Wójta Roberta Serkisa umowę na realizację projektu RaP STEAM, który zakłada innowacyjne nauczanie informatyki w klasach 4-8 z wykorzystaniem elementów robotyki edukacyjnej. W ramach projektu doposażymy pracownię informatyczną, nauczyciele otrzymają merytoryczne wsparcie a […]

Realizowane projekty i programy

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z realizowanymi w szkole projektami.

W zakładce “Programy i projekty” na stronie głównej znajdziemy ciekawe informacje o realizowanych programach, planowanych działaniach, pozyskanych środkach, a także zdjęcia uczniów.

Program AKTYWNA TABLICA

MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY w ramach programu AKTYWNA TABLICA 2020-2024 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju uczestniczyw Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Jedna sala lekcyjna oraz cztery gabinety specjalistyczne: psychologiczny, logopedyczny […]

Otrzymaliśmy dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Z wielką radością informujemy, iż otrzymaliśmy dotację rządową w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości […]

„Ocalimy świat” – finał ekologicznego programu edukacyjnego

18 maja 2022 r. zakończyliśmy realizację pilotażowego programu ekologicznego „Ocalimy świat”. To wyjątkowa inicjatywa edukacyjna łącząca poszerzanie wiedzy ekologicznej z kształtowaniem postaw prospołecznych oraz podnoszeniem kompetencji cyfrowych.  Program podzielony był na trzy etapy: Etap I: Zapoznanie się z tekstami literackimi. Etap II: Przeprowadzenie projektu proekologicznego. […]