Realizowane projekty i programy

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z realizowanymi w szkole projektami.

W zakładce “Programy i projekty” na stronie głównej znajdziemy ciekawe informacje o realizowanych programach, planowanych działaniach, pozyskanych środkach, a także zdjęcia uczniów.

Program AKTYWNA TABLICA

MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY w ramach programu AKTYWNA TABLICA 2020-2024 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju uczestniczyw Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Jedna sala lekcyjna oraz cztery gabinety specjalistyczne: psychologiczny, logopedyczny […]

Otrzymaliśmy dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Z wielką radością informujemy, iż otrzymaliśmy dotację rządową w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości […]

„Ocalimy świat” – finał ekologicznego programu edukacyjnego

18 maja 2022 r. zakończyliśmy realizację pilotażowego programu ekologicznego „Ocalimy świat”. To wyjątkowa inicjatywa edukacyjna łącząca poszerzanie wiedzy ekologicznej z kształtowaniem postaw prospołecznych oraz podnoszeniem kompetencji cyfrowych.  Program podzielony był na trzy etapy: Etap I: Zapoznanie się z tekstami literackimi. Etap II: Przeprowadzenie projektu proekologicznego. […]