W dniu 13 października 2022 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Część artystyczną akademii przygotowała klasa 5b pod opieką pani Magdaleny Marcickiej, pani Bożeny Mróz oraz pana Andrzeja Nazarko. Zostały także wręczone nauczycielom nagrody Wójta Gminy Horyniec-Zdój oraz nagrody Dyrektora ZSiPO w Horyńcu-Zdroju. Były życzenia i kwiaty od uczniów i Rady Rodziców, za które w imieniu wszystkich pracowników Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju serdecznie dziękujemy.

Lesław Kuchciak