22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Głównym celem święta jest szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. 24 i 27 kwietnia 2023 r. nasza szkoła przyłączyła się do akcji i we współpracy z Nadleśnictwem Lubaczów zaprosiła uczniów klas IV-VIII na plenerowe lekcje o lesie.

W wyznaczonych dniach uczniowie wraz z opiekunami udali się do lasu nad zalewem. Spotkanie rozpoczęło się pogadanką przedstawiciela nadleśnictwa pana Pawła Mozola na temat bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania w lesie. Po rozdaniu materiałów edukacyjnych przekazanych przez nadleśnictwo, przyszedł czas na sesję Q&A. Pan Paweł odpowiedział na wszystkie, nawet najbardziej dociekliwe pytania uczniów 😀

W dalszej części spotkania reprezentacje klas wzięły udział w konkursie ekologicznym. W kategorii klas IV-V najlepsza okazała się klasa Va, a w kategorii klas VI-VIII wygrała klasa VIIIa. Zwycięskie klasy otrzymały pamiątkowe upominki.   

Uczestnicy, którzy nie brali udziału w konkursie, wybrali się na przechadzkę po lesie z panem Pawłem. Podczas spaceru uczniowie obserwowali przyrodę przez profesjonalne lornetki leśników i wykorzystując mniej formalny charakter spotkania, dopytywali o ciekawostki związane z mieszkańcami lasów. Leśna lekcja zakończyła się wręczeniem wszystkim klasom dyplomów za aktywny udział w akcji oraz bonów o wartości 100 zł ufundowanych przez GKPiRPA w Horyńcu-Zdroju.

Beata Nazarko & Katarzyna Szymeczko