eTwinning to nazwa jednego z programów Unii Europejskiej, którego celem jest umożliwienie zdalnego – czyli po prostu internetowego – kontaktu między szkołami z wielu państw europejskich (także spoza UE), aby nauczyciele i uczniowie realizowali wspólnie międzynarodowe projekty edukacyjne. Praca nad projektami daje ogromną satysfakcję, co przekłada się na wzrost motywacji uczniów. Poprzez realizację projektów eTwinning uczniowie rozwijają kompetencje 4K, zdobywają wiedzę na temat kultury i obyczajów innych krajów oraz doskonalą umiejętności posługiwania się językiem obcym i nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Nasza szkoła wzięła w tym roku udział w czterech projektach eTwinning,  w tym dwa koordynowała.

„Wishing You a Happy Easter”

Główną ideą projektu było nawiązywanie przyjaźni i zdobywanie wiedzy na temat tradycji narodowych poszczególnych krajów. Współpraca z partnerami z Serbii, Hiszpanii oraz Rumunii dotyczyła stworzenia w klasie atmosfery świąt wielkanocnych, wymiany własnoręcznie wykonanych kartek wielkanocnych, nauki piosenek wielkanocnych w języku angielskim i trenowania umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim.

„Book hit list”

Projekt był plebiscytem na najpopularniejsze pozycje z literatury młodzieżowej. W szkołach partnerskich w Polsce, Turcji i Mołdawii uczniowie przygotowali i przeprowadzili wybory książek. Drugim etapem projektu było nagranie krótkich filmów prezentujących w języku angielskim trzy zwycięskie tytuły. Na zakończenie powstała wspólna międzynarodowa lista ulubionych książek.

Teaching Robotics and Augumented Reality in a XXI Century School”

Realizacja tego projektu eTwinning była powiązana z kursem Erasmus+ KA1. Podczas warsztatów uczestnicy z Polski, Belgii, Chorwacji, Estonii, Portugalii i Rumunii pogłębiali wiedzę na temat narzędzi edukacyjnych i kluczowych kompetencji nauczycieli oraz uczniów niezbędnych w kształceniu na miarę XXI wieku.

Eat well, feel good”

Priorytetem projektu było pozyskanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania oraz zdobycie praktycznych umiejętności do przygotowania zdrowego posiłku. W ramach projektu uczestnicy poznali też posiłki i typowe produkty spożywcze z krajów partnerskich. Działania projektowe uczniowie z Polski, Hiszpanii, Turcji, Armenii i Słowacji realizowali podczas indywidualnych zajęć rewalidacyjnych.

Dokładne informacje na temat projektów dostępne są w zakładce Programy i projekty.

Beata Nazarko