Link do komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej gminy dotyczącego ostatecznej weryfikacji wniosków złożonych w konkursie Granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich.


https://horyniec-zdroj.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/205555/komunikat_dotyczacy_ostatecznej_weryfikacji_wnioskow