W roku szkolnym 2021/2022 realizowaliśmy pilotażową edycję Ekoprogramu z charakterem „Ocalimy Świat” adresowaną do uczniów klas I-III i IV-VI szkół podstawowych. Poprzez ten program chcemy rozwijać nie tylko świadomość i wiedzę ekologiczną, ale także kształtować prawe charaktery i prospołeczne postawy młodych ludzi.  

Ostatnim etapem pilotażu było przygotowanie prezentacji konkursowej pokazującej działania uczniów bazujące na wiedzy zdobytej podczas zajęć. 

 W rywalizacji brało udział 50 szkół i instytucji z całej Polski. Cieszymy się ogromnie, że jury konkursu wyróżniło pracę i olbrzymie zaangażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli z naszej szkoły, przyznając nam III miejsce w konkursie na projekt ekologiczny.

Beata Nazarko