Nasza szkoła realizuje program “Innowacyjna Szkoła Google”.

W ramach planów strategicznych Polski znajduje się ambitny program transformacji cyfrowej edukacji, zawierający m.in. zakrojony na szeroką skalę program zakupu urządzeń dla szkół oraz zwiększenie umiejętności cyfrowych nauczycieli i uczniów.

W dzisiejszych czasach technologia i cyfrowe narzędzia są nieodłączną częścią naszego życia. Jako szkoła mamy także świadomość rosnących wymagań rynku pracy, dlatego istotne jest dla nas, aby metody i formy przekazywania wiedzy dostosowane były do potrzeb szybko zmieniającego się świata.

Program Innowacyjna Szkoła Google to program edukacyjny, który pomaga szkołom przygotować się do cyfrowej przyszłości. Założeniem programu jest zapewnienie placówkom oświatowym kompleksowych rozwiązań w zakresie:

  1. konfiguracji i dostępu do bezpłatnej platformy Google Workspace for Education, 
  2. kompleksowego przeszkolenia kadry dydaktycznej, zespołu IT oraz kadry zarządzającej w obszarze wykorzystania nowych technologii w szkole, 
  3. przygotowania  do certyfikacji Google dla edukatorów, 
  4. dostępu do najlepszych, certyfikowanych nauczycieli Google w Polsce (GEG Poland, CCT Poland) oraz ich wsparcia, 
  5. zapewnienia uczniom dostępu do nowych narzędzi, które zachęcają do poszerzania wiedzy,
  6. tworzenia innowacyjnych środowisk edukacyjnych.

Jest to unikalna szansa, by zmienić polską edukację i przenieść szkoły na wyższy poziom.

Beata Nazarko
Lesław Kuchciak