Dzień 22 czerwca 2022r. był wyjątkowy. Razem z latem zmienił się wizerunek naszego przedszkola – tego dnia świętowaliśmy nadanie mu nazwy. To zwieńczenie działań, które podejmowaliśmy przez cały rok szkolny: od decyzji o potrzebie nadania nazwy przedszkolu, przez liczne rozmowy do praktycznych czynności. Na początku bieżącego roku rodzice i nauczyciele przedszkola dzielili się pomysłami na nazwę. Spośród wielu wybrano nie mało, bo 53 propozycje, nad którymi głosowaliśmy w III turach. Najbardziej spodobała się nawa PROMYKI ROZTOCZA. Pomysłodawcą była pani Agnieszka Tekiela – mama naszych przedszkolaków. W związku z powyższym, Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju w porozumieniu z Radą Rodziców Przedszkola w Horyńcu-Zdroju, zaproponowała, by odtąd nasze przedszkole nosiło nazwę: Przedszkole „Promyki Roztocza” w Horyńcu-Zdroju. 20 maja 2022r. Uchwałą Rady Gminy Horyniec-Zdrój taką nazwę przedszkolu nadano.

W czasie formalnych działań związanych z nazwą trwały inne czynności dotyczące pracy nad logo przedszkola. Wszystkie grupy przedszkolne przez kilka dni omawiały zagadnienia związane z rozumieniem pojęcia „Roztocze” i w efekcie pogadanek oraz projekcji filmów powstały rysunki obrazujące dziecięcą wyobraźnią „Promyki Roztocza”. Wybrano pracę Igi Krzyśkowskiej – logo, które symbolizuje nazwę przedszkola – pracę i wyobrażenie dziecka znaczenia „Promyków Roztocza”. To nasze dzieci stanowią ciepłe promienie słonecznego Roztocza, które jest ich małą ojczyzną.

Fundatorami pięknego napisu i logo, które informuje o nazwie przedszkola, są nasi Rodzice. To piękny gest i zapisze się na stałe w naszych sercach.

Nasze świętowanie rozpoczęliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie podziwialiśmy koncert w wykonaniu naszych dziecirazem z rodzicami i zaproszonymi gośćmi. Otrzymaliśmy wspaniałe upominki od pani Teresy Pamuły – posła na Sejm RP, reprezentowanej przez pana Piotra Ciocha, pana Grzegorza Woźnego – Przewodniczącego Rady Gminy Horyniec-Zdrój i pana Roberta Serkisa – Wójta Gminy Horyniec-Zdrój, pani Elżbiety Majdan – Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, pani Małgorzaty Szymeczko-Kopczyńskiej – kierownika GOPS i pana Mariusza Husiatyńskiego – Kierownika ŚDS w Horyńcu-Zdroju. Szczególne słowa podziękowań kierujemy do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na czele z panem Januszem Wużyńskim – to dzięki ich wsparciu ten czas dla dzieci i rodziców był tak przyjemnie zorganizowany.

Po nim nastąpiło odsłonięcie tablicy z nazwą i logo przedszkola oraz symboliczne odsłonięcie nazwy. Kiedy baloniki pofrunęły do góry przyszedł czas na wspólne zdjęcia na tle dekoracji symbolizującej Roztocze i zabawę. Na przedszkolaków czekały ciekawie zorganizowane kąciki zabaw: przez Nadleśnictwo Lubaczów i Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu – kącik leśny, przez Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju – kącik artystyczny, przez służby mundurowe: Ochotniczą Straż Pożarną, Straż Graniczną i Komendę Powiatową Policji w Lubaczowie – kącik bezpieczny, przez naszych kolegów – nauczycieli wychowania fizycznego – kącik sportowy. Nie zabrakło ulubionych dmuchańców, słodkiego poczęstunku lodów oraz roztoczańskiej wody. Klimat najlepiej oddadzą zdjęcia umieszczone w galerii.

Wielkie słowa podziękowania przekazujemy naszym sponsorom:

– Producentowi wody mineralnej Rodowita z Krasnobrodu
– Bankowi Spółdzielczemu w Lubaczowie
– Restauracji Hetman – Krystynie i Władysławowi Juzwa
– przedsiębiorcy budowlanemu – Stanisławowi Kłosowi
– właścicielom apteki Medica – Ewelinie i Grzegorzowi Drozdom
– właścicielce apteki prywatnej – Jolancie Szwed

Dziękujemy wszystkim, którzy z nami byli – za wspólnie dzieloną radość i zabawę
w naszej przedszkolnej rodzinie!

Dorota Ludwiczuk, Lesław Kuchciak

Wychowawczynie Przedszkola „Promyki Roztocza” w Horyńcu-Zdroju