Na początku ferii w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie odbył się powiatowo – hufcowy konkurs noworocznego winszowania“Na szczęście na zdrowie, na ten Nowy Rok” . W konkursie wzięło udział 62 uczestników. W kategorii zespołowej zuchy z 2GZ “Przyjazne ogniki” zajęły II miejsce.

Na widowni nie zabrakło drużynowych, rodziców i zaproszonych gości. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki.

Ogromne gratulacje dla wszystkich uczestników.

Edyta Mazurkiewicz

Jolanta Drapała