„Patrzenie na piękno przyrody jest pierwszym krokiem do oczyszczenia umysłu.”
                     -Albert Einstein

   W piątkowe przedpołudnie 9 września odbył się plener malarsko-rysunkowy
pn. „Piękno natury w Parkach Krajobrazowych”. Był to plener zorganizowany dla uczniów naszej szkoły. Organizatorami byli: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu przy współudziale Nadleśnictwa Lubaczów oraz Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój.
Celami naszego „krajobrazu na obrazie” było:
-dostrzeganie piękna otaczającej nas przyrody,
-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
-integracja dzieci i młodzieży naszej szkoły,
-nawiązanie tematyką pleneru do Ogólnopolskiego Dnia Parków Krajobrazowych (przypadającego 10 września).
  W plenerze brali udział uczniowie klas IV -VIII, którzy z wielką pasją rysowali i malowali uroki roztoczańskich krajobrazów. Oprócz umiejętności plastycznych musieliśmy się jeszcze wykazać wiedzą o lesie, ponieważ klasowe zespoły wzięły udział w zabawie przyrodniczej. Za prawidłowe odpowiedzi nagradzani byliśmy upominkami.
  Plener miał formę konkursu, a więc wyróżnienia otrzymali: Krzysztof Staniuk z 8a, Katarzyna Petryniak z 7a, Emilia Faszczowa z 6a oraz Martyna Czarny z 5b. Nagrody za trzy najlepsze prace zdobyli: Julia Banaś z 7a za miejsce, Julia Dąbecka z 7a za miejsce II oraz Maciej Piątek z 7b za miejsce III. Mimo iż komisja wyłoniła spośród nas zwycięzców to i tak wyrazy uznania należą się każdemu uczestnikowi za trud włożony w swoją pracę. Dla każdego z nas na pewno była to nie zapomniana lekcja i wspaniała zabawa.


Michalina Kulczycka