17 maja 2024 r. grupa uzdolnionych plastycznie uczniów z naszej szkoły wzięła udział w plenerze plastycznym zorganizowanym w Płazowie, w malowniczej scenerii dawnej szkoły, obecnie pełniącej funkcję ośrodka drzeworytniczego.

Tematem przewodnim pleneru były piękne roztoczańskie krajobrazy, które stały się inspiracją dla młodych artystów. Uczestnicy mieli zapewnione wszelkie niezbędne materiały, w tym zagruntowane podobrazia malarskie, a także smaczne posiłki przygotowane przez lokalne gospodynie.

Organizatorzy zadbali również o drobne upominki dla każdego uczestnika, podkreślając tym samym wartość ich twórczej pracy. Plener został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Narolu oraz Szkołę Podstawową w Narolu, przy wsparciu sponsorów: Banku Spółdzielczego w Narolu oraz Nadleśnictwa Narol.

Wydarzenie to stanowiło doskonałą okazję dla młodych talentów do rozwijania swoich umiejętności artystycznych, a także do integracji i wymiany doświadczeń w inspirującym otoczeniu.

Katarzyna Szymeczko