„Rosnę zdrowo” – to temat przewodni tegorocznej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W naszej szkole ogłoszono w ramach akcji dwa konkursy: plastyczny i literacki, w których udział wzięło 22 uczniów.

Jury wybrało i nagrodziło  najciekawsze prace  oraz przyznało nagrody i wyróżnienia w etapie gminnym. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody.
Klasy I – IV ( konkurs plastyczny)
I miejsce: Adam Żmijan, Ib
                   Amelia Szewczuk, IVb
II miejsce:  Amelia Żmijan, IVb
                   Wiktoria Pułyk, IV a
III miejsce: Ewa Garbacz, IVa
                   Filip Hałucha, IIIb
Wyróżnienia: Łukasz Szewczuk, IVa
                       Miłosz Chruściel, IVa
Klasy V- VIII
I miejsce: Emilia Faszczowa, VIa
                Mateusz Pułyk, VIa
 II miejsce: Aleksandra Gutkowska, Va
                   Jakub Papiernicki, VIIa
III miejsce: Filip Pachla, VIIa
                   Oliwia Drapała, VIIIa
Wyróżnienia: Maja Metyk, VIIa
                       Piotr Wojdyła, IVa

 W konkursie literackim wyróżnienie otrzymał Filip Hałucha.

Wszystkie prace zostały przesłane do organizatorów na etap  ogólnopolski.

Zwycięzcom gratulujemy,  a GKPiRPA  w Horyńcu – Zdroju dziękujemy za wsparcie
w przeprowadzeniu kampanii oraz ufundowanie nagród!

Marta Lewko
Wiesława Pachla