MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY

w ramach programu AKTYWNA TABLICA 2020-2024

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju uczestniczy
w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

Jedna sala lekcyjna oraz cztery gabinety specjalistyczne: psychologiczny, logopedyczny oraz dwa pedagogiczne zostały wyposażone w sprzęt i oprogramowanie, dzięki którym nauczyciele mogą pracować z uczniami wykorzystując technologie informacyjno-komunikacyjne.

W związku z realizacją programu  „Aktywna tablica” powstała międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. Do sieci należą:

 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Łukawcu
 • Szkoła Podstawowanr 1 im. Generała Stanisława Dąbka w Lubaczowie
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Moralewicz w Dachnowie

Wspólne cele, jakie realizują nauczyciele, dotyczą:

 1. rozwijania kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu
 2. dzielenia się wiedzą i tworzenia baz pomysłów, rozwiązań, wachlarza podpowiedzi przydatnych w codziennej pracy z uczniami, pomagających w radzeniu sobie
  z trudnościami, w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych i społecznych

03 lutego 2023 r. w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju odbyło się spotkanie przedstawicieli nauczycieli szkół uczestniczących w sieci, na którym omówiono najważniejsze zadania do realizacji, posiadane zasoby i potrzeby, podzielono się znajomością stron i aplikacji, z których korzystają nauczyciele.

Ustalono harmonogram kolejnych spotkań:

Łukawiec –22.02.2023 r.

 1. Wymiana dotychczasowych spostrzeżeń i doświadczeń.
 2. Udział w zajęciach otwartych przeprowadzonych z uczniami z SPE z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.
 3. Dzielenie się spostrzeżeniami, materiałami, pomysłami, znajomością aplikacji, programów i stron, które wspierają rozwijanie umiejętności poznawczych oraz inteligencji emocjonalnej w kontekście obserwowanej lekcji i dotychczasowej pracy z programami terapeutycznymi pozyskanymi w ramach programu „Aktywna tablica”.

Lubaczów –21.03.2023 r.

 1. Zapoznanie się z programami stosowanymi w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 2. Udział w zajęciach otwartych przeprowadzonych z uczniami z SPE z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.
 3. Wymiana uwag i spostrzeżeń, analiza możliwości zastosowania obserwowanych rozwiązań w macierzystej szkole.

Dachnów – 20.04.2023 r.

 1. Dzielenie się dotychczasowymi doświadczeniami, dobrymi praktykami.
 2. Udział w zajęciach otwartych przeprowadzonych z uczniami z SPE z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.
 3. Omówienie zaobserwowanych możliwości stymulacji rozwoju kompetencji społecznych u uczniów, wymiana spostrzeżeń, dotychczasowych zasobów.

Horyniec-Zdrój –18.05.2023 r.

 1. Udział w zajęciach otwartych przeprowadzonych z uczniami z SPE z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.
 2. Omówienie i podsumowanie pracy w sieci.

W realizacji programu „Aktywna tablica” w każdej ze szkół przewidziane są lekcje otwarte (co najmniej dwie), według ustalonego ze szkołami w sieci harmonogramu.

Na pierwszym spotkaniu nauczyciele Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju podzielili się posiadanymi zasobami stron i aplikacji, z których korzystają w pracy z uczniami, wykorzystując TIK w nauczaniu. Należą do nich min.:

https://liblink.pl/U9UiorXNCv – rozwijanie kompetencji językowych

https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool= – aplikacja rozwijająca różnorodne umiejętności i kompetencje
https://liblink.pl/0Oj8fJPbZM – rozwijanie kompetencji językowych
https://liblink.pl/dXOwW1MfOF– filmy, muzyka, yotube

https://matzoo.pl/ – rozwijanie umiejętności matematycznych

https://pisupisu.pl/ – rozwijanie umiejętności polonistycznych

https://wordwall.net/pl – rozwijanie równych umiejętności przedmiotowych

https://liblink.pl/D9nje7whKC – słownik języka polskiego PWN

https://dzieje.pl/ – rozwijanie umiejętności humanistycznych (historycznych)

https://gwo.pl/ – wsparcie wydawnictwa

https://www.eduzabawy.pl/ – zabawy edukacyjne dla małych dzieci

https://pl.pinterest.com/#top – pomysły na ….
https://www.canva.com/pl_pl/ – platforma do tworzenia projektów

https://zpe.gov.pl/ – zintegrowana platforma edukacyjna

Aplikacje Google
https://genial.ly/ – rozwijanie kreatywności

https://www.google.com/search?q=Slides&client=firefox-b-d&lr=lang_pl&sa=X&ved=2ahUKEwi3uN236_f8AhWoBxAIHV51AQcQuAF6BAgEEAI&biw=1600&bih=747&dpr=1 – kreator slajdów
https://www.storyjumper.com/ – własna twórczość

https://www.adobe.com/express/  – Adobe Spark – zdjęcia, obróbka
https://www.toonytool.com/ – tworzenie kreskówek
https://www.wordclouds.com/ – rozwijanie kreatywności
https://kahoot.it/ – gry i quizy, testy, kreatywna nauka
https://pl.padlet.com/ – kreatywna, wirtualna tablica
https://apps.apple.com/pl/app/wakelet/id1041331738?l=pl – narzędzie pomagające zebrać zasoby cyfrowe
https://www.liveworksheets.com/ – ćwiczenia dla dzieci do druku
https://perceptiedukacja.pl/mentimeter-glosowanie-zbieranie-opinii/

Dorota Ludwiczuk