Realizacja projektu

„Jeśli chcesz iść szybko – idź sam. Jeśli chcesz iść daleko – idźcie razem”

 

AKTYWNA SIEĆ WSPÓŁPRACY PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW

SZKÓŁ POWIATU LUBACZOWSKIEGO

Nie ma lepszej formy nauki, jak ta, kiedy uczymy się od siebie nawzajem. Gdy odgórne zalecenia stają się potrzebą własną i wewnętrzną motywacją – powstają dobre praktyki. Tak też się stało i w naszym powiecie.

Pedagodzy i psychologowie kilku szkół jednoczą się w sieć współpracy, której przyświeca jeden cel: wymiana wiedzy i doświadczeń skutkująca wzrostem kompetencji nauczyciela. Jesteśmy otwarci na inne szkoły, wychodzimy z założenia, że jeśli coś potrafimy robić – to chcemy, aby potrafili to też inni. Pracujemy z dziećmi, z młodzieżą i to dla nich, ale i dla siebie, stale się rozwijamy. Wspólna droga jest łatwiejsza i przyjemniejsza.

Na spotkaniu organizacyjnym 23 maja 2024 r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju omówiliśmy swoje możliwości i potrzeby na najbliższy rok szkolny oraz opracowaliśmy terminarz spotkań szkoleniowych:

Lp.

Termin

Miejsce

Forma wymiany doświadczeń

Osoba odpowiedzialna

1.

 

09.10.2024 r.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu

Warsztaty szkoleniowe:

„Pierwsza pomoc dziecku w kryzysie emocjonalnym”

 

 

Agata Kuchciak

2.

 

20.11.2024 r.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju

Zajęcia otwarte:

„Rówieśnicza interwencja kryzysowa”

 

Dorota Ludwiczuk

 

3.

 

15.01.2025 r.

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Lubaczowie

 

 

Zajęcia otwarte

 

Barbara Bryk

4.

 

26.03.2025 r.

Zespół Szkół Publicznych w Wielkich Oczach

 

Warsztaty szkoleniowe”

Zaburzenia odżywiania”

 

 

Edyta Kuchciak

5.

 

28.05.2025 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dachnowie

 

Zajęcia otwarte

 

Magdalena Duda

 

 

„Praca zespołowa dzieli zadanie i zwielokrotnia sukces”

autor nieznany, ale odczucie prawdy tej sentencji znane nam doskonale.

Dorota Ludwiczuk – psycholog ZSiPO w Horyńcu-Zdroju

 

 

 

Skip to content