Realizacja projektu

Czy wiecie, że mrówka ma dwa żołądki? Ja nie wiedziałam 😊 W jednym gromadzi pokarm dla siebie, w drugim dla kolonii – swoich kolegów – usłyszeliśmy w klasie I „b” na lekcji otwartej prowadzonej przez panie: Wiesławę Pachlę i Izabelę Sikorę 18 maja 2023r.

Na zajęcia nt. „Zwierzęta wokół nas” zapraszała nas interaktywna pszczółka. Monitor interaktywny ma wiele możliwości, o czym mogliśmy się przekonać, ale bez nauczyciela to tylko sprzęt. Po lekcji o zwierzątkach mogliśmy uczestniczyć w zajęciach „Stop! To jest przemoc!” korzystając z programu „Moc emocji pro”, zakupionego, tak jak monitor, ze środków pozyskanych w programie AKTYWNA TABLICA 2020-2024.

Uczniowie klasy V „b” przy pomocy pań: Magdaleny Marcickiej i Doroty Ludwiczuk zweryfikowali nie tylko swoją wiedzę na temat relacji nie-koleżeńskich, ale nauczyli się nazywać „po imieniu” postawy w sytuacji krzywdzenia drugiego dziecka. Nasze partnerskie szkoły dopisały – dziękujemy nauczycielom z Dachnowa, Lubaczowa i Łukawca za tegoroczną współpracę i liczymy na kontynuację w nowym roku szkolnym 2023-2024!

Dorota Ludwiczuk

Zaproszenie – SP Horyniec-Zdrój , Zwierzęta wokół nas -scenariusz SPH , STOP! To jest przemoc! – scenariusz

Szkoła Podstawowa im. Marii Moralewicz w Dachnowie była gospodarzem kolejnego spotkania nauczycieli w ramach międzyszkolnej sieci współpracy AKTYWNA TABLICA 2020-2024. Tego dnia uczniowie rozmawiali, dyskutowali i sprawdzali się w obszarze wiedzy o zdrowiu. Nie brakowało ciekawych zadań przy tablicy interaktywnej, quizów, kolaży. I chociaż wydawało się nam, że wszystko już wiemy – okazało się, że jednak nie. To były ciekawe doświadczenia. Mogliśmy się sprawdzić i zmierzyć z uczniami w konkursie. Ciekawostką okazała się piramida zdrowego żywienia, bo, choć wydaje się oczywista, to u jej podstaw naukowcy widzą teraz sport i aktywność ruchową!

Dziękujemy gorąco za miłe przyjęcie i zapraszamy do nas w maju!

Dachnów – scenariusz zajęć 20.04.2023r.

Pierwszy dzień wiosny 2023 r. witaliśmy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie, ale nietypowo. Zamiast na wagary – poszliśmy na lekcję. Nauczyciele ze szkół podstawowych w Dachnowie, Łukawcu i Horyńcu-Zdroju uczestniczyli w lekcjach otwartych, na których prezentowano możliwości, jakie dają technologie informacyjno-komunikacyjne w zakresie pracy nad emocjami. Uczniowie klasy szóstej mieli szansę na weryfikację swojej wiedzy. Dobrze jest umieć korzystać z Internetu, ale jak to robić bezpiecznie? O tym również dyskutowali uczniowie, nieco młodsi, z piątej klasy. Niby wiemy, ale czasami warto zatrzymać się i przemyśleć, czy o moje surfowanie w sieci rodzice mogą być spokojni.

Po zajęciach mieliśmy czas podzielić się spostrzeżeniami, uwagami, wymienić doświadczenia. Chętnie zwiedzaliśmy szkołę, a mój zachwyt wzbudziła szczególnie pracownia techniki wyposażona jak marzenie w sprzęt i akcesoria do gotowania.

Dziękuję serdecznie za ciepłe przyjęcie, wrażenia i inspiracje. Czekamy z niecierpliwością na kolejne spotkanie w ramach Międzyszkolnej sieci współpracy AKTYWNA TABLICA. Przed nami wizyta w Dachnowie.

Dorota Ludwiczuk

Harmonogram spotkania

Bezpieczeństwo w Internecie-scenariusz

Kraina uczuć – scenariusz SP1

W ramach międzyszkolnej sieci współpracy “Aktywna Tablica” w środę, 22 lutego 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu odbyło się spotkanie nauczycieli ze szkół z Dachnowa, Lubaczowa i Horyńca-Zdroju. Mieliśmy możliwość udziału w lekcjach otwartych (scenariusze w załączeniu), poszerzenia wiedzy na temat możliwego warsztatu pracy, obejrzenia zasobów pamiątkowych szkoły i spotkania z uczniami.
Dziękujemy Dyrektorowi i Nauczycielom za serdeczne przyjęcie i zapraszamy do nas!
 

 
 

Wykaz sprzętu TIK otrzymanego na potrzeby realizacji programu

AKTYWNA TABLICA 2020-2024

W roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju przystąpiła do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

Na potrzeby realizacji programu zakupiono sprzęt i oprogramowanie do pracy z uczniami naszej szkoły ze zróżnicowanymi potrzebami w zakresie rozwijania ich kompetencji. W codziennej pracy w gabinetach: pedagogicznych, psychologicznym i logopedycznym oraz w salach lekcyjnych, korzystamy z technologii informacyjno-komunikacyjnych, które pomagają nam rozwijać u uczniów inteligencję emocjonalną i społeczną, stymulować doskonalenie funkcji poznawczych, a także uatrakcyjniają zajęcia o elementy wizualne czy scenki sytuacyjne prowokujące do dyskusji.

PROGRAM/PRODUKT SKŁADOWE  ZESTAWU ILOŚĆ
Program dla uczniów Dysleksja PRO – ćwiczenie umiejętności poprawnego czytania, pisania i rozumienia 1
Program dla uczniów MatŚwiat PRO – doskonalenie umiejętności matematycznych 1
Program LOGOPEDIA PRO – pakiet POSZERZONY LOGOPEDIA PRO – pakiet POSZERZONY 1
Mikrofon logopedyczny do programu LOGOPEDIA PRO 1
Programdla młodszych Śmiało do szkoły! – dla uczniów klas młodszych 1
Program dla najmłodszych WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO – dla uczniów klas młodszych 1
Program SPEKTRUM AUTYZMU PRO poziom 1 SPEKTRUM AUTYZMU PRO 1
Tablet do programu SPEKTRUM AUTYZMU PRO poziom 1 1
Program SPEKTRUM AUTYZMU PRO poziom 2 SPEKTRUM AUTYZMU PRO poziom 2 1
Tablet do programu SPEKTRUM AUTYZMU PRO poziom 2 1
Laptopy Laptop do pracy z programami multimedialnymi 4
Monitor interaktywny: 65 cali Monitor interaktywny 65 cali z  osprzętem 1
Program dla uczniów Moc Emocji – dla klas: 1-3 1
Program dla uczniów Moc Emocji II -dla klas: 4-8

1

MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY

W ramach programu AKTYWNA TABLICA 2020-2024

 

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju uczestniczy w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

Jedna sala lekcyjna oraz cztery gabinety specjalistyczne: psychologiczny, logopedyczny oraz dwa pedagogiczne zostały wyposażone w sprzęt i oprogramowanie, dzięki którym nauczyciele mogą pracować z uczniami wykorzystując technologie informacyjno-komunikacyjne.

W związku z realizacją programu  „Aktywna tablica” powstała międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. Do sieci należą:

·       Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Łukawcu

·       Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Stanisława Dąbka w Lubaczowie

·       Szkoła Podstawowa im. Marii Moralewicz w Dachnowie

 

Wspólne cele, jakie realizują nauczyciele, dotyczą:

1.     rozwijania kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania nowych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych w nauczaniu

2.     dzielenia się wiedzą i tworzenia baz pomysłów, rozwiązań, wachlarza podpowiedzi przydatnych w codziennej pracy z uczniami, pomagających w radzeniu sobie  z trudnościami, w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych i społecznych

 

03 lutego 2023 r. w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju odbyło się spotkanie przedstawicieli nauczycieli
szkół uczestniczących w sieci, na którym omówiono najważniejsze zadania do realizacji, posiadane zasoby i potrzeby, podzielono się znajomością stron i aplikacji, z których korzystają nauczyciele.

 Ustalono harmonogram kolejnych spotkań:

Łukawiec –22.02.2023 r.

1.     Wymiana dotychczasowych spostrzeżeń i doświadczeń.

2.     Udział w zajęciach otwartych przeprowadzonych z uczniami z SPE z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.

3.     Dzielenie się spostrzeżeniami, materiałami, pomysłami, znajomością aplikacji, programów i stron, które wspierają rozwijanie umiejętności poznawczych oraz inteligencji emocjonalnej w kontekście obserwowanej lekcji i dotychczasowej pracy z programami terapeutycznymi pozyskanymi w ramach programu „Aktywna tablica”.

  

Lubaczów –21.03.2023 r.

1.     Zapoznanie się z programami stosowanymi w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

2.     Udział w zajęciach otwartych przeprowadzonych z uczniami z SPE z wykorzystaniem TIK w
nauczaniu.

3.     Wymiana uwag i spostrzeżeń, analiza możliwości zastosowania obserwowanych rozwiązań w
macierzystej szkole.

 

Dachnów – 20.04.2023 r.

1.     Dzielenie się dotychczasowymi doświadczeniami, dobrymi praktykami.

2.     Udział w zajęciach otwartych przeprowadzonych z uczniami z SPE z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.

3.     Omówienie zaobserwowanych możliwości stymulacji rozwoju kompetencji społecznych u uczniów, wymiana spostrzeżeń, dotychczasowych zasobów.

 

Horyniec-Zdrój –18.05.2023 r.

1.     Udział w zajęciach otwartych przeprowadzonych z uczniami z SPE z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.

2.     Omówienie i podsumowanie pracy w sieci.

W realizacji programu „Aktywna tablica” w każdej ze szkół przewidziane są lekcje otwarte (co najmniej dwie), według ustalonego ze szkołami w sieci harmonogramu.

 

Na pierwszym spotkaniu nauczyciele Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju podzielili się posiadanymi zasobami stron i aplikacji, z których korzystają w pracy z uczniami, wykorzystując TIK w nauczaniu. Należą do nich min.:

https://liblink.pl/U9UiorXNCv
– rozwijanie kompetencji językowych

https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
– aplikacja rozwijająca różnorodne umiejętności i kompetencje

https://liblink.pl/0Oj8fJPbZM – rozwijanie
kompetencji językowych

https://liblink.pl/dXOwW1MfOF
filmy, muzyka, yotube

https://matzoo.pl/
rozwijanie umiejętności matematycznych

https://pisupisu.pl/
rozwijanie umiejętności polonistycznych

https://wordwall.net/pl
– rozwijanie równych umiejętności przedmiotowych

https://liblink.pl/D9nje7whKC – słownik języka
polskiego PWN

https://dzieje.pl/
rozwijanie umiejętności humanistycznych (historycznych)

https://gwo.pl/ – wsparcie
wydawnictwa

https://www.eduzabawy.pl/
– zabawy edukacyjne dla małych dzieci

https://pl.pinterest.com/#top
– pomysły na ….
https://www.canva.com/pl_pl/
platforma do tworzenia projektów

https://zpe.gov.pl/
zintegrowana platforma edukacyjna

Aplikacje Google
https://genial.ly/ – rozwijanie kreatywności

https://www.google.com/search?q=Slides&client=firefox-b-d&lr=lang_pl&sa=X&ved=2ahUKEwi3uN236_f8AhWoBxAIHV51AQcQuAF6BAgEEAI&biw=1600&bih=747&dpr=1
– kreator slajdów
https://www.storyjumper.com/
własna twórczość

https://www.adobe.com/express/  – Adobe Spark – zdjęcia, obróbka
https://www.toonytool.com/ – tworzenie
kreskówek
https://www.wordclouds.com/
rozwijanie kreatywności
https://kahoot.it/ – gry i quizy, testy,
kreatywna nauka
https://pl.padlet.com/ – kreatywna,
wirtualna tablica
https://apps.apple.com/pl/app/wakelet/id1041331738?l=pl
– narzędzie pomagające zebrać zasoby cyfrowe
https://www.liveworksheets.com/
ćwiczenia dla dzieci do druku
https://perceptiedukacja.pl/mentimeter-glosowanie-zbieranie-opinii/

 

Dorota Ludwiczuk

Skip to content