Realizacja projektu

Zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów:

 • udział w kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
 • udziału w ogólnopolskim programie ekologicznym „Ocalimy świat”,

 • udziału w ogólnopolskim programie„Wychowanie przez czytanie”,

 • udziału w ogólnopolskim programie ekologicznym „Ekomisja – Nie marnuję”,

 • zorganizowanie „Mikołajkowego konkursu literackiego”,
 • wybór Czytelników Roku (po jednym z każdej grupy wiekowej).

Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami

 • przeprowadzenie badania ankietowego pt. „Książka dla mojego dziecka w szkolnej bibliotece” podczas spotkania z rodzicami,
 • zorganizowanie wykładu/spotkania dla rodziców na temat wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej:

Klasa I.   Poznajemy wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima:

 • wypożyczanie książek z wierszami J. Brzechwy i J. Tuwima,
 • głośne czytanie wierszy w klasach pierwszych,
 • inscenizowanie treści wierszy ruchem,
 • wspólna recytacja znanych fragmentów wierszy,
 • zgaduj- zgadula: układanie puzzli i zgadywanie tytułów wierszy.

Klasa II. Co to jest legenda? Poznajemy najbardziej znane legendy polskie i legendy związane z naszym regionem:

 • teatrzyk kamishibai ,
 • głośne czytanie legend związanych z różnymi regionami Polski,
 • wykonanie lapbooków związanych z poznanymi legendami.

Klasa III. Jeden dzień z życia książki. Poznajemy budowę książki.

 • wizyta w szkolnej bibliotece, poznawanie różnych rodzajów książek : albumy, komiksy, słowniki, encyklopedie, atlasy,
 • prezentacja multimedialna „Budowa książki”
 • samodzielnie wykonujemy własną książkę i nadajemy jej cechy wydawnicze

Klasa IV. Internet i książka ?Jak bezpiecznie szukać informacji.

 • wizyta w bibliotece: poznajemy zasoby biblioteki szkolnej, uczymy się korzystać z katalogów OPAC,
 • edukacja w zakresie bezpieczeństwa w Internecie z wykorzystaniem portalu pl,
 • wykonanie plakatu pt. Internet – bądź bezpieczny (wystawa).

Klasa V. Polecam ci książkę.

 • poznajemy postać i twórczość  S Lewisa,
 • ekranizacja książki – co to takiego? (prezentacja multimedialna),
 • oglądanie fragmentu filmu „Podróż Wędrowca do Świtu”’
 • zadanie biblioteczne: wyszukiwanie w księgozbiorze biblioteki zekranizowanych książek dla dzieci

Klasa VI. Poznajemy nowe książki w bibliotece.

 • lekcja biblioteczna pt. „Bibliografia co to jest?”
 • zapoznanie z działaniem systemu katalogów OPAC,
 • działanie systemu e-biblio,
 • stworzenie zestawień bibliograficznych na temat Horyńca-Zdroju oraz wybranego zagadnienia historycznego i wybranego zagadnienia przyrodniczego.

Klasa VII. Badam i wyjaśniam.

 • lekcja pt. „Doświadczenia jak to zrobić?”,
 • zapoznanie z serią wydawniczą Labolatorium w szufladzie,
 • wykonanie i prezentacja doświadczeń – fotorelacja na stronie internetowej szkoły.

Klasa VIII. Młodzież w czasie II wojny światowej

 • lekcja pt. „Młodzież w czasie II wojny światowej”
 • obejrzenie fragmentów filmu „Kamienie na szaniec”,
 • czytanie fragmentów książki „Złodziejka książek”
 • przygotowanie wystawy „Młodzi bohaterowie”.

Dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich:

 • każdy uczeń ma możliwość wypożyczenia 3 książek na ferie  lub wakacje –  oprócz klas opuszczających szkołę (informacje dla rodziców i uczniów: biblioteka, strona internetowa szkoły, dziennik elektroniczny).

1)     konsultowanie planowanych zakupów książek z Gminną Biblioteką Publiczna w Horyńcu-Zdroju,

2)     wymiana informacji o imprezach promujących czytelnictwo:

·       organizacja z Gminną Biblioteką Publiczną w Horyńcu-Zdroju akcji Tydzień Czytania Dzieciom w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom (przygotowanie akcji, dekoracji, pamiątkowych zakładek oraz prowadzenie imprezy),

·       organizacja z Gminną Biblioteką Publiczną w Horyńcu-Zdroju akcji Narodowe czytanie,

·       zorganizowanie spotkania autorskiego z twórcą literatury, w tym dziecięcej i młodzieżowej,

·       wycieczki do  biblioteki publicznej i zapoznanie z jej nowymi nabytkami.

O Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Ze względu na skalę oddziaływania, jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Umiejętność czytania ze zrozumieniem warunkuje aktywny udział w życiu społecznym oraz determinuje sposób radzenia sobie ze zmianami na rynku pracy. Wzmocnienie czytelnictwa wśród najmłodszych jest więc inwestycją w ich kompetencje społeczne. W ramach Priorytetu 3, szkoły mogą starać się o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych lub wyposażenia bibliotek. Szczególny nacisk w tej edycji programu został położony zwłaszcza na budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

Dofinansowanie

By otrzymać dofinansowanie  szkoła musiała zaplanować wiele działań rozwijających kompetencje czytelnicze i promujących czytelnictwo. W marcu otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu dotacji rządowej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”. Przyznana kwota dotacji wyniosła 12 000 zł. Przystępując do programu szkoła musiała wnieść wkład własny w wysokości 3 000 zł, więc łączniena zakup nowych książek do szkolnej biblioteki mamy 15 000 zł.

koordynator projektu: Beata Nazarko

Skip to content