Realizacja projektu

Bezpieczni w sieci – szkolenia dla nauczycieli i kursy dla uczniów IV -VIII na temat bezpiecznego korzystania z Internetu:

  1. Cyberprzemoc w szkole – jak reagować i zapobiegać?
  2. Cyberzagrożenia – na co zwrócić uwagę?
  3. Nielegalne i szkodliwe treści w Internecie.
  4. Prywatność w cyfrowym świecie.

Warsztaty “Dzieci w sieci” poprowadzili profesjonaliści: psycholog Adam Osiecki i pedagog Alicja Hyra z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie, na co dzień pracujący z dziećmi i rodzicami. Warsztaty miały zmotywować rodziców do mądrego i świadomego towarzyszenia dziecku w Internecie oraz do budowania zdrowej relacji z dzieckiem. Każdy z prowadzących skupił się na wybranym zagadnieniu, dzięki czemu rodzice nie tylko pogłębili wiedzę, ale usłyszeli również odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz otrzymali konkretne wskazówki do pracy w domu. Po warsztatach odbyły się konsultacje indywidualne.

OSE IT Szkoła: Szkoła Słonia Spacjusza– szkolenia dla nauczycieli i kursy dla uczniów I-III na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

  1. Opowieść Spacjusza o pewnym świecie – Internecie ( Czym różni się świat online od świata poza Internetem? Do czego może przydać się Internet? Jakie zachowania są bezpieczne w Internecie, a jakie nie?)
  2. Ochrona ( Co pomaga chronić się przed zagrożeniami w Internecie? O jakich zasadach warto pamiętać, aby być bezpiecznym w sieci?)
  3. Znajomi i nieznajomi w Internecie ( Kim jest znajomy, a kim nieznajomy w sieci? Z kim można się bezpiecznie kontaktować przez Internet?)
  4. Trudna sytuacja w Internecie (Jakie uczucia mogą towarzyszyć nam podczas korzystania z Internetu? Do kogo można się zwrócić, jeśli coś w sieci nas przestraszy lub zasmuci?)
  5. Jak być miłym w Internecie ( Jakie zasady pomogą być uprzejmym online? Jakie zachowania w Internecie są niewłaściwe?)
  6. Internet to nie wszystko ( Dlaczego nie warto zbyt dużo siedzieć przed ekranem? Jak można ciekawie spędzać czas poza Internetem?)

Lekcje online: Dbam o swoją prywatność online- lekcja poświęcona wizerunkowi online. Młodzież poznała zagadnienia z nim związane: cyfrowy ślad, reputacja online, prywatność. Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się jak budować pozytywny wizerunek w Internecie i jakie zagrożenia wiążą się z  brakiem dbałości o prywatność. Lekcji towarzyszyły praktyczne ćwiczenia.

Zajęcia z wychowawcą: Nasze domowe zasady ekranowe.

Cyfrowy świat z jednej strony ułatwia nam naukę, pracę, kontakt z bliskimi, ale z drugiej może nieść za sobą pewne zagrożenia. Młodzi ludzie, uczniowie, którzy w sieci spędzają coraz więcej czasu, są grupą szczególnie na nie narażoną. Świadomość zagrożeń oraz znajomość sposobów zapobiegania im są kluczowe dla bezpieczeństwa najmłodszych. Ważną rolę w tym procesie pełnią nauczyciele, którzy przekazują wiedzę i pokazują konkretne narzędzia ochrony.

Dlatego tworzymy OSEhero – grupę zaangażowanych nauczycieli, którzy we współpracy z ekspertami OSE będą przekazywać wiedzę o bezpieczeństwie w Internecie uczniom, pedagogom oraz rodzicom.

Kto jest organizatorem projektu?

Organizatorem i wykonawcą projektu OSEhero jest NASK-PIB. Projekt jest realizowany w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest zbudowanie społeczności nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy wyposażeni przez ekspertów OSE w wiedzę i narzędzia będą przewodnikami po cyfrowym świecie dla uczniów, innych nauczycieli i rodziców.

Dzięki projektowi OSEhero zwiększy się świadomość dotycząca cyberzagrożeń w szkołach oraz umiejętność bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie, nauczyciele i rodzice będą wiedzieli, jak reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci, jak im zapobiegać oraz gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia. Udział w projekcie pozwoli nauczycielom i całej społeczności szkolnej wspierać pozytywne zachowania online oraz rozwijać kompetencje cyfrowe w procesie nauczania, w tym umiejętność krytycznego myślenia i refleksyjnego wykorzystywania zasobów znajdujących się w Internecie.

koordynator projektu: Beata Nazarko

Skip to content