Realizacja projektu

Organizator:  Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6,1000 Ljubljana, Slovenia

Miejsce mobilności: LjubljanaSlovenia

Czas trwania: od 06 czerwca 2022 r.  do 10 czerwca 2022r.

Cele mobilności:

 • możliwość obserwowania realnej pracy nauczycieli z grupami dzieci młodszych;
 • możliwość rozmów z wieloma osobami pełniącymi różne funkcje, obserwowania pracy od środka, poznawania kultury organizacyjnej;
 • rozwijanie metodologii, strategii, technik i zasobów dla zróżnicowanego nauczania;
 • promowanie innowacji w edukacji dzieci młodszych;
 • poprawa praktyk edukacyjnych poprzez wspólne podejście do pracy nauczycieli dzieci w młodszym wieku: Plan Daltoński, elementy pedagogiki Marii Montessori;
 • dzielenie się dobrymi praktykami, wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów
  do współpracy eTwinning;
 • rozwój osobisty, zwiększenie wiedzy o kwestiach społecznych, językowych i kulturowych.

Podczas 5 dniowej wizyty miałyśmy możliwość obserwować zajęcia prowadzone innowacyjnymi metodami w grupach dzieci młodszych. Wspólnie z nauczycielami z Turcji i  Słowenii poznawałyśmy nowe metody, strategie i techniki zróżnicowanego nauczania. Praktycznie towarzyszyłyśmy słoweńskim nauczycielkom w ich codziennej pracy. Jednego dnia pomagałyśmy w realizacji innowacji: intensywny tygodniowy kurs nauki pływania dla grupy przedszkolaków. Pełniłyśmy role opiekunów w zorganizowanym wyjeździe dzieci na basen jednej z wyższych uczelni w Lublanie, gdzie studenci w ramach praktyk uczą dzieci pływać. W ostatnim dniu pobytu przeprowadziłyśmy zajęcia, podczas których pokazałyśmy dzieciom mapę, ilustracje i symbole Polski, a następnie dzieci wykonały z przygotowanych materiałów „biało-czerwoną Polskę”. W ten sposób podzieliłyśmy się z koleżankami ze Słowenii różnymi technikami plastycznymi. Uczestniczyłyśmy w spotkaniach, podczas których poznałyśmy systemy edukacji w Słowenii i Turcji, zaprezentowałyśmy Polskę, polską kulturę i system edukacji oraz polską szkołę i polskie przedszkole na przykładzie naszych macierzystych jednostek z Gminy Horyniec-Zdrój.   Podczas spotkań poszerzyłyśmy wiedzę i umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem Planu Daltońskiego, pedagogiki Marii Montessori i założeń pedagogiki waldorfskiej. Doskonaliłyśmy umiejętności komunikacji w języku angielskim, nawiązałyśmy kontakty i pozyskałyśmy nowych partnerów do współpracy międzynarodowej. Zainspirowani rozwiązaniami architektonicznymi, organizacyjnymi i metodycznymi będziemy wdrażać w przedszkolu i szkole nowe rozwiązania w kształceniu dzieci młodszych oraz dzielić się wiedzą i zasobami z naszymi nauczycielami.

PREZENTACJA

Dorota Rachwalik, Edyta Mazurkiewicz i Małgorzata Smolińska

Organizator:  OLOKLIROSI Erasmus Learn

Miejsce kursu: Heraklion, Grecja


Czas trwania: od 16 maja 2022 r.  do 20 maja 2022r.

Cele kursu:

 

 • Zapoznanie się z narzędziami Web 2.0.
 • Zdobycie podstawowej wiedzy, umiejętności i zrozumienia pojęć związanych z integracją technologii web 2.0.
 • Praktyczne zastosowanie narzędzi Web 2.0.
 • Dzielenie się kreatywnymi pomysłami i działaniami na rzecz dzieci za pomocą technologii web 2.0.
 • Planowanie i projektowanie efektywnych projektów edukacyjnych wspieranych przez technologie web 2.0.
 • Wykorzystywanie technologii w nauczaniu.

Umiejętności cyfrowe są jednymi z kluczowych umiejętności XXI. Okrespandemii pokazał nam, że stają się niezbędnym narzędziem w pracy nauczyciela. Aby pogłębić naszą wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie wzięłyśmy udział w  pięciodniowym kursie IT zorganizowanym na Krecie. W tym czasiepoznałyśmy wiele narzędzi wspomagających pracę nauczyciela.

Okazało się, że niektóre zaplikacji były już nam znane, ale nie zawsze w pełni korzystałyśmy z tego, co oferują nam dominujące na rynku platformy internetowe. Dlatego  skupię się tylko na tych mniej znanych.

Szczególnie atrakcyjna okazała się wirtualna tablica umożliwiająca prezentowanie
i zapisywanie przydatnych na lekcje informacji (Microsoft White Board). Wykorzystywać będziemy również tzw. „padlety”, które pozwalają na „magazynowanie” różnorodnych zasobów cyfrowych, udostępnianie lub uzupełnianie ich z uczniami. W tworzeniu materiałów lekcyjnych pomocne będą narzędzia umożliwiające tworzenie mapy myśli (bubble.us), interaktywnych zadań i testów (educaplay.com) oraz prezentacji (WordArt.com, preceden.com).

Spotkania w międzynarodowym gronie z nauczycielami różnych szkół pozwoliły nam na wzajemną wymianę doświadczeń i prezentację naszej szkoły oraz nawiązanie kontaktów.Mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocują one realizacją wspólnych projektów.

Nie sposób wspomnieć o samej Krecie i jej atrakcjach, wśród których na pierwszym miejscu wymienia się ruiny pałacu mitycznego króla Minosa. Zadziwiające w  dziejach, zdawać by się mogło odległej od Polski wyspy, jest  podobieństwo losów. Informacje przekazane przez przewodnika stały się dla nas gorzką refleksją nad okrucieństwem II wojnyświatowej, w czasie której dokonano zniszczenia wielu dzieł kultury antycznej. Obok zabytków najbardziej zachwycili nas ludzie: serdeczni, życzliwi i bardzo pomocni. Długo będziemy również wspominać smak greckich potraw oraz egzotyczne rośliny, które w naszym klimacie możemy hodować jedynie w doniczkach.

Organizator:  21Knowlodge Unipessoal Lda. Estrada da Roda, n.º 31; 3530-108 Mangualde, Portugal. www.21knowledge.pt .

Miejsce kursu:
Funchal,
Madeira

Czas trwania: od 21 lutego 2022 r.  do 26 lutego 2022r.

Cele kursu:

 

• Pogłębienie tematu kluczowych kompetencji obywateli XXIwieku;

 

• Motywowanie do eksperymentowania i rozwijania nowychpraktyk uczenia się oraz metod nauczania;

 

• Rozwijanie metodologii, strategii, technik i zasobów dlazróżnicowanego nauczania;

 

• Promowanie innowacji edukacyjnych i stymulowaniewykorzystania robotyki i rozszerzonej rzeczywistości w szkołach;

 

• Promowanie głębszego zrozumienia praktycznych sposobów włączania robotyki i 3Ddo nauczania;

 

• Tworzenie efektów ubocznych, takich jak opracowywanie programów nauczaniai współpraca badawcza;

 

• Promowanie pracy interdyscyplinarnej poprzez STEAM;

 

• Poprawa praktyk edukacyjnych poprzez wspólne podejście do pracy wielu  nauczycieli;

 

Dzielenie się dobrymi praktykami, wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów do współpracy eTwinning;

 

• Poprawa jakości i skuteczności w zarządzaniu projektami międzynarodowymi;

 

Rozwój osobisty. Zwiększenie wiedzy o kwestiach społecznych, językowych i kulturowych.

 

Podczas 6 dniowego kursu miałyśmy możliwość uczestniczyć w debacie na temat kluczowych kompetencji XXi wieku i dzielić się doświadczeniami. Wspólnie z nauczycielami z Portugalii, Estonii, Słowenii, Belgii i Rumunii uczyłyśmy się nowych metod, strategii i technik zróżnicowanego nauczania.Podczas zajęć praktycznych w laboratorium robotyki pracowałyśmy zespołowo,  tworząc i programując roboty. Nasze eksperymentowanie było promowaniem innowacji i stymulowaniem wykorzystania robotyki i rozszerzonej rzeczywistości w szkołach. Było również promowaniem pracy interdyscyplinarnej w nauczaniu szkolnym – STEAM (Science,Technology, Engineering,Arts and Mathematics), bowiem najlepsze efekty w nauczaniu daje współpraca wielu nauczycieli. Podczas wykładów i ćwiczeń poznałyśmy nowe aplikacje, platformy i zasoby, które będziemy wykorzystywać w praktyce szkolnej. Poszerzyłyśmy kontakty i pozyskałyśmy nowych partnerów do współpracy międzynarodowej, m. in. w realizacji projektów eTwinning – najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie. Będziemy wdrażać w szkole  nowe rozwiązania oraz dzielić się wiedzą i zasobami z innymi nauczycielami.

                                                                                                             PREZENTACJA

Dorota Rachwalik i Ewa Chomańska

Mobilność  IV „ Inclusion starts with I – Learning to live together”.

W ramach projektu  Erasmus + miałyśmy możliwość uczestnictwa w dniach 27.09.- 01.10. 2021r.w kursie metodycznym „Inclusionstarts with I-Learning to live together” („Edukacja włączająca. Uczymy się żyć razem.”), zorganizowanym przez NEW Horizons MALTA. Podczas kursu  mogłyśmy wymienić się doświadczeniami z uczestnikami z Hiszpanii, Rumunii.

Celem kursu było:

 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w celu stworzenia pozytywnego klimatu
  w klasie,
 • poznanie zasad, podstawowych elementów oraz znaczenia i wartości edukacji włączającej,
 • dzielenie się dobrymi praktykami, pomysłami z uwzględnieniem kultury różnych krajów,
 • rozwijanie kompetencji w zakresie stosowania form, metod pracy oraz narzędzi edukacyjnych,
 • poznanie narzędzi nauki pozaformalnej i formalnej możliwych do wykorzystania
  w edukacji włączającej,
 • podniesienie kompetencji językowych,
 • wykorzystanie nowych umiejętności w szkole celem skutecznego kształcenia wszystkich uczniów.

Podczas kursu stosowane były głównie  metodywarsztatowe, dominowała praca w grupach
(odgrywanie scenek sytuacyjnych, formułowanie oczekiwań, prezentacja metod). Poznałyśmy też wiele świetnych ćwiczeń i zabaw edukacyjnych, które z pewnościąwykorzystamy
w codziennej pracy z uczniami.

Dorota Ludwiczuk, Marta Lewko

PREZENTACJA

Podczas warsztatów, które wszystkie odbywały się w terenie na świeżym powietrzu rozpatrywaliśmy czym jest zdrowa i emocjonalna edukacja? Temat analizowaliśmy w następujących aspektach:

 1. Aktywność fizyczna
 2. Zdrowie emocjonalnie
 3. Zrozumienie ludzi
 4. Akceptacja emocji/zachowań

Bardzo interesujące dla nas okazały się wytyczne dotyczące zdrowia emocjonalnego (może dlatego, że sposobów na aktywność fizyczną zwłaszcza na świeżym powietrzu znamy wiele).
Lista wdzięczności: może stworzyć poczucie własnej wartości i poczucie obfitości (załóż pamiętnik lub staraj się wymienić 5 dobrych uczynków w ciągu dnia)·        Lista osiągnięć: może stworzyć poczucie pewności siebie i sprawić, że poczujesz się potężny ( zazwyczaj pod koniec dnia wymieniamy co nie zrobiliśmy)·        Medytacja: może pomóc ci być bardziej spokojnym i połączonym z twoim wewnętrznym ja również pomóc umysłowi w większej kontroli nad emocjami (5 minut dziennie)·

Technika Emocjonalnej Wolności ( E. F. T.): może pomóc przezwyciężyć wszelkie emocje, zaakceptować każdą sytuację, uspokoić umysł i ciało oraz znaleźć przebaczenie (5 minut dziennie). Polecam film o technice EFT Tapping dla dzieci. Metoda mało znana w Polsce ale ciekawa dla dzieci nie radzących sobie z emocjami https://www.youtube.com/watch?v=s99M8eJV4sk·

Superman Pose: Pomaga stworzyć hormony serotoniny i adrenaliny ( 2 minuty co wieczór)·

Pozytywne afirmacje: codziennie pomaga utrzymać optymistyczne nastawienie.

Barbara jóźwik-Przednowek
Tadeusz Dziechciarz

PREZENTACJA

Robotics and STEM in Education –  Nikozja, Cypr19/07/2021 – 23/07/2021

Robotics and STEM to kurs, który skupia się na promowaniu robotyki, inżynierii i matematyki w codziennym nauczaniu na przedmiotach, które niekonieczne muszą być powiązane z naukami ścisłymi. Uczestnicząc w kursie oprócz umiejętności programowania i analitycznego myślenia nauczyliśmy się kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów.
Pracując w zespołach, projektowaliśmy i budowaliśmy roboty, które potem były przez nas programowane w sposób, który umożliwił rozwiązanie danego problemu.

Wykorzystując nasze doświadczenie zdobyte podczas szkolenia chcielibyśmy na swoich zajęciach rozwijać zdolność myślenia kognitywnego wśród naszych uczniów i tym samym uświadamiać, że każda przeszkoda na ich ścieżce edukacyjnej, z pozoru trudna, jest możliwa do pokonania.

Lesław Kuchciak, Jacek Szczupak

Mobilność  I „ Englisch for teachers (A2/B1)

Pierwszą mobilność w ramach projektu ERASMUS+  POWER zrealizowałyśmy w pięknym mieście Sewilli położonym w południowej Hiszpanii.  Uczestniczyłyśmy w kursie „Englisch for teachers (A2/B1)”, który odbył się w dniach od 05.07.2021 do 09.07.2021. Głównym celem uczestnictwa w kursie było doskonalenie kompetencji językowych i pokonywanie barier w posługiwaniu się językiem angielskim.

Zajęcia w szkole językowej  prowadzone były niezwykle ciekawie i inspirująco dzięki bardzo pomocnej i zaangażowanej nauczycielce Muge. Podczas zajęć stosowała ona różne metody aktywizujące, które wpływały na efektywniejsze przyswajanie wiadomości. Miałyśmy okazję poznać kulturę i tradycje Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Czech i Turcji. Bardzo dużo rozmawiałyśmy, nie tylko w czasie zajęć,  ale także na przerwach.  W ten sposób nie tylko ćwiczyłyśmy język w praktyce, ale również nawiązywałyśmy nowe kontakty.

Udział w szkoleniu językowym był dla nas wspaniałą okazją do poprawy znajomości języka angielskiego, co wpłynęło nie tylko na nasz własny rozwój osobisty, ale również poszerzyło nasze kompetencje zawodowe.  Jesteśmy pewne, że zdobyte doświadczenie przełoży się to na styl i sposób prowadzenia naszych lekcji, a co za tym idzie na wymierne korzyści dla szkoły.

Izabela Sikora, Bożena Mróż, Dorota Ludwiczuk, Beata Nazarko, Aneta Dydyk, Edyta Mazurkiewicz

 

Niezmierne nam miło było gościć w Warszawie podczas Seminarium Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych„WYŻSZE KOMPETENCJE – WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI”. Otrzymałyśmy „dawkę” inspiracji, poznałyśmy programy Biura FRSE POWER oraz nowych ludzi…

Program Seminarium BPZiM

Czytaj więcej:

www.frse.org.pl | www.power.frse.org.pl

Przed napisaniem projektu w celu zdefiniowania obszarów pracy szkoły wymagających poprawy i indywidualnych potrzeb w zakresie szkolenia zawodowego przeprowadzono wśród rady pedagogicznej szkoły ankietę, która ściśle wyselekcjonowała osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach.
Następnie na spotkaniu organizacyjnym komitet, w skład którego weszły dyrektor szkoły, koordynator projektu oraz psycholog, przedstawił w formie pisemnej kryteria wyboru osób, które mogą wziąć odział w projekcie, tj. jasne cele dotyczące mobilności, adekwatność działań planowanych przez poszczególnych pracowników do potrzeb szkoły; czy gotowość kandydatów do dzielenia się doświadczeniem po powrocie.
Każdy z chętnych nauczycieli wypowiedział się w pisemnym (ankieta online) kwestionariuszu na temat swoich zdolności komunikacyjnych, interpersonalnych, umiejętności rozwiązywania problemów, określił stopień znajomości języka angielskiego, uzasadnił wybór kursów, jak również wskazał jak udział w danym szkoleniu przyczyni się do realizacji Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły.
Osoby, które spełniły powyższe kryteria kryteria to dwie grupy nauczycieli, pierwsza z nich to 6 osób, które nie mają jeszcze doświadczenia w realizacji mobilności projektu Erasmus+ ale postanowiły wziąć udział w tegorocznej edycji zachęcone przez swoich kolegów na spotkaniach Szkolnej Rady Pedagogicznej czy podczas lekcji otwartych.
Trzon tej grupy tworzą głównie nauczyciele z wieloletnim stażem edukacji wczesnoszkolnej ale słabą wiedzą z zakresu języka angielskiego, którzy pragną podnieść swoje kompetencje językowe poprzez udział w wewnątrzszkolnym kursie językowym a następnie sprawdzić i udoskonalić umiejętności na kursie English for teachers w Irlandii. Kolejną grupą są osoby z doświadczeniem mobilności programów Comenius i Erasmus+, nauczyciele z długoletnim stażem pracy, komunikatywnym poziomem języka angielskiego, którzy już w poprzednich projektach mieli okazję doskonalić swój warsztat pracy, rozwijać kompetencje posługiwania się językiem obcym i rozwijać światopoglądy oraz wprowadzać rezultaty i działania innowacyjne.

Wszyscy bardzo pozytywnie ocenili wpływ działań projektowych na rozwój kadry i szkoły, chcą kontynuować wyjazdy i zdobywać nową wiedzę w zakresie najnowszych metod, które znacznie ułatwią prowadzenie lekcji, uatrakcyjnią pracę z uczniami oraz pomogą w sprostaniu oczekiwaniom edukacyjnym szkoły XXI wieku. 3 nauczycieli (edukacji wczesnoszkolnej i kształcenia integracyjnego) planuje obserwację prowadzenia zajęć Metodą Daltona w holenderskiej szkole, aby już na stałe móc wprowadzić ją w kolejnych oddziałach naszej szkoły. Ponowny wybór tej holenderskiej szkoły, ze względu na ogromne doświadczenie i widoczne u nas efekty.

Dyrektor szkoły oraz nauczyciel języka angielskiego chcą zdobyć wiedzę na temat innowacyjnych metod nauczania w szkołach estońskich podczas wyjazdu jobshadowing, ich celem nadrzędnym jest poznanie praktycznego aspektu wysoko cenionej w dzisiejszych czasach szkoły dwujęzycznej.
Psycholog szkolny oraz oligofrenopedagog to specjalistki w dziedzinie wspierania uczniów z SEN, w tej edycji projektu postanowiły zgłębić wiedzę i doświadczenie z dziedziny wykluczenia społecznego. Nauczyciele języka polskiego i angielskiego już korzystają z tabletów w codziennym nauczaniu, kurs 2.0 Tools to inwestycja w możliwość prowadzenia lekcji w niezwykle ciekawy i angażujący uczniów sposób.
Nauczyciele wychowania fizycznego oraz wychowawca świetlicy szkolnej na co dzień mierzą się z problemem otyłości wśród dzieci, niezdrowego tryby życia i niechęci do aktywności fizycznej dlatego wybrali kurs, który pozwoli na nowe metody inspirowania uczniów do zdrowych nawyków.
Nauczyciele dodatkowych zajęć z robotyki, są zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej na kursie Robotic and STEAM. Nauczyciele plastyki oraz przyrody i muzyki łącza swoje siły by w przyszłości zachęcić dzieci do recyklingu i życia w zgodzie z naturą.Przed napisaniem projektu w celu zdefiniowania obszarów pracy szkoły wymagających poprawy i indywidualnych potrzeb w zakresie szkolenia zawodowego przeprowadzono wśród rady pedagogicznej szkoły ankietę, która ściśle wyselekcjonowała osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach.
Następnie na spotkaniu organizacyjnym komitet, w skład którego weszły dyrektor szkoły, koordynator projektu oraz psycholog, przedstawił w formie pisemnej kryteria wyboru osób, które mogą wziąć odział w projekcie, tj. jasne cele dotyczące mobilności, adekwatność działań planowanych przez poszczególnych pracowników do potrzeb szkoły; czy gotowość kandydatów do dzielenia się doświadczeniem po powrocie.
Każdy z chętnych nauczycieli wypowiedział się w pisemnym (ankieta online) kwestionariuszu na temat swoich zdolności komunikacyjnych, interpersonalnych, umiejętności rozwiązywania problemów, określił stopień znajomości języka angielskiego, uzasadnił wybór kursów, jak również wskazał jak udział w danym szkoleniu przyczyni się do realizacji Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły.
Osoby, które spełniły powyższe kryteria kryteria to dwie grupy nauczycieli, pierwsza z nich to 6 osób, które nie mają jeszcze doświadczenia w realizacji mobilności projektu Erasmus+ ale postanowiły wziąć udział w tegorocznej edycji zachęcone przez swoich kolegów na spotkaniach Szkolnej Rady Pedagogicznej czy podczas lekcji otwartych.
Trzon tej grupy tworzą głównie nauczyciele z wieloletnim stażem edukacji wczesnoszkolnej ale słabą wiedzą z zakresu języka angielskiego, którzy pragną podnieść swoje kompetencje językowe poprzez udział w wewnątrzszkolnym kursie językowym a następnie sprawdzić i udoskonalić umiejętności na kursie English for teachers w Irlandii. Kolejną grupą są osoby z doświadczeniem mobilności programów Comenius i Erasmus+, nauczyciele z długoletnim stażem pracy, komunikatywnym poziomem języka angielskiego, którzy już w poprzednich projektach mieli okazję doskonalić swój warsztat pracy, rozwijać kompetencje posługiwania się językiem obcym i rozwijać światopoglądy oraz wprowadzać rezultaty i działania innowacyjne.

Wszyscy bardzo pozytywnie ocenili wpływ działań projektowych na rozwój kadry i szkoły, chcą kontynuować wyjazdy i zdobywać nową wiedzę w zakresie najnowszych metod, które znacznie ułatwią prowadzenie lekcji, uatrakcyjnią pracę z uczniami oraz pomogą w sprostaniu oczekiwaniom edukacyjnym szkoły XXI wieku. 3 nauczycieli (edukacji wczesnoszkolnej i kształcenia integracyjnego) planuje obserwację prowadzenia zajęć Metodą Daltona w holenderskiej szkole, aby już na stałe móc wprowadzić ją w kolejnych oddziałach naszej szkoły. Ponowny wybór tej holenderskiej szkoły, ze względu na ogromne doświadczenie i widoczne u nas efekty.

Dyrektor szkoły oraz nauczyciel języka angielskiego chcą zdobyć wiedzę na temat innowacyjnych metod nauczania w szkołach estońskich podczas wyjazdu jobshadowing, ich celem nadrzędnym jest poznanie praktycznego aspektu wysoko cenionej w dzisiejszych czasach szkoły dwujęzycznej.
Psycholog szkolny oraz oligofrenopedagog to specjalistki w dziedzinie wspierania uczniów z SEN, w tej edycji projektu postanowiły zgłębić wiedzę i doświadczenie z dziedziny wykluczenia społecznego. Nauczyciele języka polskiego i angielskiego już korzystają z tabletów w codziennym nauczaniu, kurs 2.0 Tools to inwestycja w możliwość prowadzenia lekcji w niezwykle ciekawy i angażujący uczniów sposób.
Nauczyciele wychowania fizycznego oraz wychowawca świetlicy szkolnej na co dzień mierzą się z problemem otyłości wśród dzieci, niezdrowego tryby życia i niechęci do aktywności fizycznej dlatego wybrali kurs, który pozwoli na nowe metody inspirowania uczniów do zdrowych nawyków.
Nauczyciele dodatkowych zajęć z robotyki, są zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej na kursie Robotic and STEAM. Nauczyciele plastyki oraz przyrody i muzyki łącza swoje siły by w przyszłości zachęcić dzieci do recyklingu i życia w zgodzie z naturą.

Harmonogram mobilności projektu

 

LPNAZWA KURSUORGANIZATORDNIKRAJMIEJSCOWOŚĆDATA
1

Inclusion starts with I – Learning to live together.  https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=65825&cbmid=1248100

 

New Horizons Malta https://www.facebook.com/pg/New-Horizons-Malta-372993603132995/photos/?tab=album&album_id=4699098234413725MaltaSanglea, Valeta, Birgu05-09.10.2020
2

Inspiring healthy lifestyle

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=67214&cbmid=12245262

Standoutedu Cypr

https://www.standoutedu.com/erasmus-courses/45-erasmus-courses/109-health-and-emotional-education.html

 

5CyprNikozja25-29.01.2021
5

Teaching in a 21 Century School

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?sid=44579

Knowledge http://www.21knowledge.pt/teaching21century.pdf

 

 

5Portugalia – MaderaFunchal08-13.02.2021
6Kurs językowy English for teachersEnglish Mattershttps://www.englishmatters.org/index.php/courses/erasmus_plus/english-for-teachers-ireland/general7IrlandiaDublin21-27.02.2021
7Job shadowing Metoda Daltona

ChristelijkeDaltonschoolKoningin Emma

Jacob Catsstraat 1

5

(7)

HolandiaZwolle07-11.06.2021
8Robotic and STEAM In Educationhttps://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=58759&cbmid=12934597

Standoutedu Cypr

https://www.standoutedu.com/erasmus-courses/45-erasmus-courses/108-robotics-and-stem.html

5

(7)

CyprNikozja17-21.05.2021
9

Preparing teachers to integrate Web.2.0.Tools

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=83557&cbmid=12317518

Oloklirosi single memberprivatecompany

https://erasmuslearn.eu/preparing-primary-school-teachers-integrate-web-2-0-tools/

7

(9)

Grecja – KretaHeraklion05-11.07.2021

 

Szanowni Państwo,

Dorota Rachwalik
dyrektor
Szkola Podstawowa im.M.J.Pilsudskiego
Horyniec-Zdroj

Wniosek numer: 2020-1-PL01-KA101-079752
Tytuł: Constant changes, constant challenges ! Active students and engaged teachers acquire 21st century education competences.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że wyżej wymieniony wniosek umieszczony na liście rezerwowej Akcji 1 sektora Edukacji szkolnej programu Erasmus+ konkurs 2020 został zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie z projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji
szkolnej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+ i wytycznych projektu POWER „Międzynarodowa  mobilność kadry edukacji szkolnej”.
Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 45845 EUR, co stanowi równowartość kwoty 195432,65 PLN przeliczonej po średnim kursie miesięcznym Komisji Europejskiej z terminu ogłoszenia konkursu 2020 do programu Erasmus+, tj. z listopada 2019 r. 1 EUR = 4,2629 PLN.
Ostateczna kwota dofinansowania zostanie określona po zweryfikowaniu dokumentów kontraktowych i indywidualnej analizie oceny jakościowej wniosku.

Bardzo prosimy by na etapiemdostarczania dokumentacji do FRSE, uwzględnić opinię eksperta oceniającego Państwa projekt,
dostosowując w Formularzu kontraktowym rekomendowaną redukcję działań merytoryczno-finansową. Ostateczna kwota dofinansowania oraz szczegółowe informacje dotyczące budżetu i zasad jego wykorzystywania będą określone w umowie finansowej.

Instytucje niepubliczne podlegające badaniu wiarygodności operacyjno-finansowej zostaną o tym poinformowane w odrębnej korespondencji.
Wykaz czynności, które pozwolą przygotować umowę finansową oraz informacje o opiekunie projektu z ramienia FRSE otrzymają Państwo w kolejnej wiadomości.

W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikami Zespołu PO WER
SE: https://power.frse.org.pl/edukacja-szkolna/
Z poważaniem,

Agnieszka Wielgomas
Koordynator
PO WER Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
ul. Aleje Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa
tel.:   22 46 31 215
fax.:  22 46 31 021

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. J. PIŁSUDSKIEGO  W HORYŃCU – ZDROJU

 

Poniżej przedstawiony Europejski Plan Rozwoju Szkoły Podstawowej w Horyńcu Zdroju stanowi strategiczną wizję organizacji na rzecz działań europejskich w celu określenia obszarów szkoły wymagających zarówno zmian jak i poprawy. Pragniemy jasno wyznaczyć i usystematyzować nasze cele tak, aby przyczyniły się one do dalszej modernizacji szkoły i były zgodne z jej potrzebami rozwojowymi na miarę edukacji XXI wieku. Kontynuujemy działania realizowanych przez nas w latach poprzednich projektów programów Comenius i Erasmus+, postawiliśmy sobie za priorytet aktywizowanie większej liczby uczniów i nauczycieli szkoły tak, aby jakość nauczania i uczenia się w naszej szkole była spójna ze standardami europejskimi. Celem strategicznym określonym w ramach
Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły jest określenie obszarów wymagających poprawy oraz ustalenie i wybór priorytetów kształcenia oraz powiązanych z nimi podejmowanych działań. Chcemy nadać edukacji nowy wymiar poprzez innowacyjne programy i praktyki instruktażowe oraz promować najnowocześniejsze techniki i metody pracy przyczyniające się do poprawy edukacji w dzisiejszym
złożonym globalnym środowisku.

Nasze priorytety to:

1.Doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli i uczniów, dążenie do sprawnego komunikowania się w języku obcym podczas
różnorodnych zajęć edukacyjnych.

2. Podniesienie kompetencji w zakresie przywództwa edukacyjnego, w celu zapewnienia narzędzi do przygotowania nauczycieli na przyszłość, która dzieje się dzisiaj, kompetencje XXI wieku.

3. Stosowanie najnowszych technologii w zakresie projektowania efektywnych doświadczeń i zajęć edukacyjnych wspieranych przez technologie Web 2.0. oraz doskonalenie swojej wiedzy w zakresie robotyki, S.T.E.A.M oraz TIK w edukacji.

4. Wzbogacanie wiedzy na temat edukacji zdrowotnej i emocjonalnej mówiącej o technikach nauczania i pomysłach dotyczących kształtowania nawyków zdrowego trybu życia w połączeniu z rozwojem osobistym i równowagą emocjonalną uczniów, umiejętnością radzenia sobie ze stresem, rozwojem umiejętności życiowych uczniów.

5. Poszerzenie konceptualizacji edukacji włączającej koncentrując się nie tylko na uczniach SEN, ale i na integracji społecznej, tolerancji na różnorodność kulturową, językową i rozwojową społeczności szkolnych.

6. Nauczenie poprzez kreatywne i stymulujące podejście pedagogiczne i szereg działań środowiskowych związanych ze sztuką, wykorzystywanie naturalnych eco materiałów i narzędzi.

7. Zwiększenie zaangażowania uczniów i ich świadomości tego, co wspiera efektywne uczenie się; poznawanie metod Daltońskich skoncentrowanych na uczniach podtrzymujących ich autonomię i budujących ducha wzajemnej współpracy.

8. Propagowanie idei uczenia się przez całe życie, zachęcanie nauczycieli do rozwoju zawodowego poprzez krytyczną refleksję nad doświadczeniami związanymi z nauczaniem i uczeniem się na poziomie międzynarodowym; obserwowanie pracy kolegów z innych krajów europejskich w celu zwiększenia efektywności zawodowej.

Nauczyciele tworzący Europejski Plan Rozwoju Szkoły są przekonani, że zdobyte doświadczenia i nabyte kompetencje pracowników Szkoły Podstawowej w Horyńcu – Zdroju uczestniczących w projekcie przyczynią się do strategicznego rozwoju naszej szkoły i pozwolą na zrealizowanie wszystkich postawionych celów tj. do poprawy jakości nauczania i rozwoju kompetencji personelu na wiele sposobów: ułatwienie uczenia się uczniów poprzez zaangażowanie nauczycieli i trenerów uczestniczących w autentycznych doświadczeniach związanych z kulturą; zachęcanie do rozwoju zawodowego poprzez krytyczną refleksję nad doświadczeniami związanymi z nauczaniem i uczeniem się na poziomie międzynarodowym; ustanawianie partnerstw z kolegami z wielu krajów
europejskich w celu zwiększenia efektywności zawodowej, co powinno umożliwić im bardziej efektywny udział w opracowywaniu i wdrażaniu programów nauczania; praca zespołowa na rzecz doskonalenia zawodowego w rozszerzonej społeczności szkolnej w Europie.

Rezultaty

W dniach 19.07.2021r. – 23.07.2021r. odbyliśmy kurs „Robitics and STEM in Education”, w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 Podczas kursu nabyliśmy umiejętności, które przyniosły pozytywne rezultaty w naszej pracy z uczniami.

 Na lekcjach języka angielskiego głównym celem szkolenia była nauka programowania kilku rodzajów robotów, które z powodzeniem mogą być wykorzystane do pracy z dziećmi na wielu przedmiotach. Jednym z zadań uczniów na lekcjach było np. zaprogramowanie drogi robota w taki sposób, aby najeżdżał on po kolei na słowa, które utworzą prawidłowe zdanie.  Jestem przekonany, że jest to całkiem innowacyjne podejście do nauki języka, a tym samym uczniowie nabywają też umiejętności z innych dziedzin. Po moich obserwacjach pracy z uczniami, wysuwam wnioski, że robotyka to wspaniałe narzędzie do rozwoju kreatywności ucznia oraz nauki logicznego myślenia.

   

Jacek Szczupak

 

Uczniowie klasy ósmej w ramach zajęć kółka logicznego myślenia i informatyki realizują kurs budowy i programowania robotów z wykorzystaniem pakietu Lego Mindstorms EV3. Ich zadaniem jest wybudować konstrukcje z klocków, połączyć je z silnikami oraz czujnikami, a następnie zaprogramować na komputerze. Do programowania robotów wykorzystujemy oprogramowanie LEGO, które za pomocą prostych algorytmów pozwala uczniom ożywić roboty i wydawać im dowolne polecenia. Inspirujące zajęcia przybliżają świat programowania i pomagają realizować własne pomysły. Młodzież rozwijaja wyobraźnię przestrzenną, myślenie analityczne, zmysł techniczny. Podczas warsztatów mają także styczność z językiem angielskim, a także poznają zagadnienia z zakresu nauk technicznych i ścisłych.

Lesław Kuchciak

Inspiring
Healthy Lifestyles to Learners (children, youths, adults); Nikozja 22- 27.
08.2021r.

REZULTAT I- Aktywność fizyczna

Badania naukowe wskazują, że w momencie kiedy pojawił się duży dostęp do nowoczesnych technologii informatycznych ( komputer,
telefon itp.) zaobserwowano  znaczny spadek zainteresowania dzieci i młodzieży aktywnością fizyczną. Podczas warsztatów wskazano pozytywne walory aktywności fizycznej ( wpływ na organizm) zwłaszcza na świeżym powietrzu, wplątywanie różnych form ruch w wszystkie dziedziny życia: świętowanie, rodzinny odpoczynek, spotkania towarzyskie itp.

·       Organizacja I Dnia Wiosny pod hasłem „Aktywne Świętowanie”

·    W ramach XXV Wiosennego Rajdu Ekologa zorganizowanie gry terenowej  na trasie ścieżki „Za Niwą” we współpracy z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwo Lubaczów oraz Gminą Horyniec-Zdrój.

 

REZULTAT II- Zdrowie emocjonalnie

Dzieci i młodzież po powrocie z zdalnej nauki mają duże problemy nie tylko z kondycją fizyczną ale i nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych, pewnością i akceptacją siebie, przyjmowaniem porażek, nazywanie i radzeniem sobie z emocjami. Praktyczne wdrażanie podczas zajęć wychowania fizycznego elementów poznanych w czasie warsztatów w bardzo istotny sposób pomagają uczniom w zachowania równowagi fizycznej i emocjonalnej.

·
Wyciszanie organizmu po wysiłku fizycznym koncentrując się na właściwym oddechu ( bardzo ważne dla dzieci z zespołem PIMS, po przebytej chorobie COVID)

 Kontrola i umiejętność oddychania torem piersiowym i brzusznym podczas zajęć na basenie.

 Elementy medytacji w celu zrelaksowania organizmu i odczytania jego potrzeb

·
Życie w zgodzie z naturą- pogadanki w ramach działu edukacji zdrowotnej o właściwym odżywianiu się, organizowanie dnia uwzględniając zegar biologiczny itp.

 

REZULTAT III- Akceptacja emocji/zachowań

Zainteresowanie nauczycieli zespołu psychologiczno- pedagogicznego (spotkanie warsztatowe)  Techniką Emocjonalnej Wolności ( E. F. T.), która może pomóc przezwyciężyć wszelkie emocje, zaakceptować każdą sytuację, uspokoić umysł i ciało oraz znaleźć przebaczenie. Metoda mało znana w Polsce ale ciekawa dla dzieci nie radzących sobie z emocjami.

Link do filmu o technice EFT Tapping dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=s99M8eJV4sk·

REZULTAT IV

Uczniowie klas V podczas lekcji Języka angielskiego pracowali nad projektem “5 A Day” mającym za zadanie przybliżyć oraz zachęcić dzieci do spożywania 5 zdrowych przekąsek każdego dnia.

Rezultaty kursu „Inclusion starts with I – Learning to live together” to m.in. zajęcia otwarte w klasie integracyjnej, z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z uczniem  obcojęzycznym. Ich scenariusz i fragmenty filmowe przedstawiamy poniżej:

                                                                                            SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Dorota Ludwiczuk
Marta Lewko

Międzynarodowy Dzień Matematyki – Dzień liczby Pi – 14 marca 2022r. z wykorzystaniem aplikacji Quiver.

Muzeum Liczby Pi        TUTAJ       Warto wejść….

 

Wykorzystywanie mobilnej pracowni tabletowej podczas lekcji matematyki – test Quizizz „Procenty”.

 

 

Szkolenie rady pedagogicznej z wykorzystania mobilnej pracowni tabletowej w procesie dydaktycznym na I i II etapie edukacyjnym.

 

Przeprojektowanie szkolnych planów nauczania pod kątem realizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia: budowa i programowanie robotów na bazie posiadanych robotów i zestawów klocków LEGO – II etap edukacyjny.

 

Spotkanie warsztatowe nauczycieli ZSiPO” Tablets in education”

 

 

 

 

Wykorzystując umiejętności językowe zdobyte podczas kursu językowego „English for teacher” wraz uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wzięliśmy udział w projekcie eTwinning  „Eat well, feel good”, w którym udział brali również uczniowie z Polski, Hiszpanii, Turcji, Armenii i Słowacji.  Podczas indywidualnych zajęć rewalidacyjnych uczeń realizował główne cele działań projektowych.

Priorytetami projektu było przede wszystkim pozyskanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania, zdobycie praktycznych umiejętności i wykorzystanie ich do przygotowania zdrowego posiłku, poznanie posiłków i typowych produktów spożywczych w innych krajach oraz nawiązanie nowych znajomości a co za tym idzie doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim.

Jednym z zadań projektu było stworzenie plakatów ukazujących zdrową i niezdrową żywność. Podczas indywidualnych zajęć rewalidacyjnych uczeń wycinał i umieszczał poszczególne produkty na odpowiednich plakatach. Ponadto wykorzystując platformy edukacyjne tj. wordwall, learningapps czy quizizz utrwalał słownictwo, doskonalił pisownię poznanych słówek oraz rozwijał umiejętność poprawnego czytania i wypowiadania słów w języku angielskim.

Kolejnym zadaniem do zrealizowania było przygotowanie zdrowego posiłku. Podczas indywidualnych zajęć uczeń pod opieką nauczyciela przygotowywał zdrowe śniadanie (kanapkę). Wszystkie podejmowane działania udostępniane były na platformie TwinSpace, gdzie uczestnicy projektu mogli obejrzeć rezultaty swojej pracy.

Zdecydowanie dzięki angażowaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w projekty eTwinning zajęcia rewalidacyjne są znacznie ciekawsze a uczniom pokazuje się możliwości różnorodnych i motywujących sposobów uczenia się, rozwija się umiejętności komunikacyjne oraz kompetencje cyfrowe, uczy się o tolerancji i różnorodności kulturowej, a także pomaga uczniom zdobyć większą pewność siebie oraz nowych przyjaciół.

Izabela Sikora

 
Projekt eTwinning: BOOK HIT LIST ( 25 kwietnia – 16 maja) –grupa projektowa z klas VIII, szkoły partnerskie: Merkez (Turcja), Hażle (Polska), Hisinau (Mołdawia), Cukuroava (Turcja), Chmielnik (Polska)

Projekt był plebiscytem na najpopularniejsze pozycje z literatury młodzieżowej. W szkołach partnerskich uczniowie przygotowali i przeprowadzili wybory książek. Drugim etapem projektu było nagranie krótkich filmów prezentujących w języku angielskim trzy zwycięskie tytuły. Na zakończenie powstała wspólna międzynarodowa lista ulubionych książek. Filmy zostały opublikowane na Twinspace. Uczniowie i nauczyciele przez cały czas trwania projektu pozostawali w kontakcie i komentowali swoją pracę na stronie projektu – dzielili się poglądami, opiniami, polubieniami itp. Językiem kontaktowym był język angielski.

Beata Nazarko

What is the weather today?

            Znajomość języków obcych jest niewątpliwie kluczową kompetencją przyszłości. Żyjemy w czasach, w których mamy możliwość kontaktowania się z innymi ludźmi na całym świecie, niezależnie od miejsca zamieszkania. Wielu z nas marzy o dalekich podróżach, zwiedzaniu świata, wypoczynku nad ciepłym morzem czy w wysokich górach. Znajomość języka angielskiego ułatwiam nam podróżowanie,dodaje pewności siebie.

            Na lekcjach geografii uczniowie poznają wiele ciekawych miejsc w naszym kraju i na świecie, miejsc które z pewnością, będą mieli możliwość w przyszłości odwiedzić .

Trudno wyobrazić sobie naukę geografii bez zajęć poza budynkiem szkoły, gdzie uczniowie wykorzystują wiedzę w praktyce. Łącząc umiejętności nabywane na lekcjach języka angielskiego oraz geografii uczniowie naszej szkoły prowadzili obserwacje na zajęciach terenowych. Uczestnictwo w tego rodzaju zajęciach zwiększa motywację ucznia do zdobywania wiedzy i niewątpliwie uatrakcyjnia naukę.

Aneta Dydyk

Rezultaty kursu „ Englisch for teachers (A2/B1)”

W dniach 05.07.2021r. – 09.07.2021r. brałyśmy udział w kursie „Englisch for teachers (A2/B1)”

Podczas kursu  doskonaliłyśmy umiejętności językowe, które przyniosły pozytywne rezultaty w naszej pracy z uczniami.

Wspólnie z koordynatorem zrealizowałyśmy projekt eTwining „Wishingyou a HeppyEaster”,

Główną ideą projektu było nawiązywanie przyjaźni i zdobywanie wiedzy na temat tradycji narodowych poszczególnych krajów. Współpraca z partnerami z Serbii, Hiszpanii oraz Rumunii dotyczyła stworzenia w klasie atmosfery świąt wielkanocnych, wymiany własnoręcznie wykonanych kartek wielkanocnych, nauki piosenek wielkanocnych w języku angielskim i trenowania umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim.

Edyta Mazurkiewicz, Bożena Mróz

W ramach doskonalenia umiejętności, w dniu  05 listopada 2022r. ,dziewiętnastu nauczycieli Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju wzięło udział w szkoleniu, prowadzonym przez Panią Agatę Juljańską – konsultanta Polskiego Stowarzyszenia Dalton, nt. Plan Daltoński w praktyce.

Zakresem treściowym szkolenia były:

1. Filary planu daltońskiego w ujęciu działań ucznia i nauczyciela

2. Wizualizacje – narzędzia pomagające wdrażać plan daltoński

3. Przebieg dnia w klasie z planem daltońskim i rola nauczyciela

4. Rodzaje instrukcji czynnościowej – narzędzia rozwijającego samodzielność ucznia/dziecka.

Uczestnicy szkolenia uczyli się i wypracowywali narzędzia, które pomogą dzieciom przedszkolnym oraz uczniom szkoły podstawowej rozwijać samodzielność, odpowiedzialność, współpracę i autorefleksję.

Skip to content