Realizowane programy

 

W klasach pierwszych realizowany był Program edukacji antytytoniowej ,,Nie pal przy mnie, proszę”. Projekt ma charakter profilaktyczny i ma wykształcić u dzieci świadomą umiejętność radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Program ma na celu uwrażliwić dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem oraz kształtować postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

W każdej z klas wychowawczynie przeprowadziły po pięć zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

  1. Co to jest zdrowie?
  2. Od czego zależy nasze zdrowie?
  3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
  4. Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
  5. Nie pal przy mnie, proszę!

Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w przeprowadzonych zajęciach, w których towarzyszyła im wiewiórka Wiki. Chętnie pracowały w grupach realizując poszczególne zadania. Niektórzy wykonali bardzo ciekawe prace plastyczne w ramach ogłoszonego konkursu plastycznego.

      Wskazane jest, aby realizować programy profilaktyczne o szkodliwości palenia tytoniu w klasach I-III, gdyż dzieci w wieku młodszym jeszcze nie sięgają po papierosa, ale mogą się utwierdzać w przekonaniu, że palenie papierosów świadczy o dorosłości oraz pozwala na przynależność do grupy starszych kolegów.

REALIZATORZY:
Wiesława Pachla
Małgorzata Smolińska

Program „Skąd się biorą produkty ekologiczne? został przygotowany  przez Głównego Inspektora Sanitarnego zgodnie z założeniami Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i był realizowany w ramach zajęć programowych m.inn. podczas działań o tematyce ekologicznej, zdrowego odżywiania, zwierząt gospodarskich, Dnia Ziemi, Dnia Wody, Dnia Dyni.

W efekcie podjętych aktywności dzieci poznały zasady i sposoby ochrony przyrody i podjęły działania ekologiczne w swoim życiu. Wiedza o ekologicznych produktach przyczyniła się również do kształtowania pozytywnych postaw szacunku dla otaczającej nas przyrody i odpowiedniego zachowania względem zwierząt i roślin. Przedszkolaki  nauczyły się  dostrzegać zależność między zdrowym odżywianiem a chorobą oraz konieczność spożywania warzyw i owoców i zachowania   prawidłowych proporcji spożywania pokarmów według piramidy zdrowia.

Jolanta Parobi

Grupa Odkrywców Przedszkola „Promyki Roztocza” w Horyńcu-Zdroju uczestniczyła w  programie profilaktycznym “Czyste Powietrze wokół nas. Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej”, który był realizowany sukcesywnie trakcie roku szkolnego.

Z problemem zanieczyszczenia powietrza oraz potrzeby dbania o swoje zdrowie zapoznał dzieci sympatyczny smoczek Dinek, który nie lubił dymu. Podjęte działania wpłynęły na podniesienie świadomości dzieci na temat szkodliwości palenia papierosów oraz uzyskanie wiedzy i umiejętności postępowania w przypadku, gdy w pobliżu palą papierosy inne osoby. Dowiedziały się również jaki wpływ na otoczenia ma dym pochodzący z różnych źródeł oraz jak należy postępować, aby cieszyć się zdrowym otoczeniem. Uzyskały świadomość znaczenia dla siebie i swojego życia zachowania w czystości otaczającej nas przyrody, a także jak unikać zachowań niszczących nasze zdrowie.
W trakcie zajęć poszerzyły swoją wiedzę na temat przyczyn i skutków zanieczyszczenia wody gleby i powietrza.
Na koniec projektu przedszkolaki zaprezentowały swoje ciekawe i pomysłowe plakaty odnoszące się do tematyki zajęć.

Jolanta Parobi

Program „Zawsze razem” był realizowany w szkole przez wychowawców klas drugich, w którym uczestniczyło 27 uczniów.

Na jego realizację poświęcono ogółem 5 godzin. Celem programu było przybliżenie dzieciom problematyki związanej z wirusem HIV oraz z chorobą AIDS, a także uświadomienie najmłodszym, czym jest zdrowie i jak o nie prawidłowo dbać.

Zajęcia były realizowane w formie pogadanki i pracy z książeczką – kolorowanką. Dzieci dowiedziały się czym są choroby przewlekłe i zakaźne, jak można się zarazić i co robić, żeby nie chorować.

W czasie zajęć kształtowano postawę tolerancji wobec osób chorych oraz wyrażanie dla nich należytego szacunku.

Dzieci nauczyły się właściwych zachowań wobec słabszych rówieśników; zrozumiały, że należy unikać zachowań ryzykownych. Zostały wdrożone do podejmowania zdrowych wyborów życiowych.

                                                              Wychowawcy klas drugich:

Grażyna Maciuła
Anna Pachla

Grupa „Pszczółki” wzięła udział w programie edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,który powstał z myślą o kształtowaniu ekologicznych nawyków wśród przedszkolaków. Celem programu było zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, a także kształtowanie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu.​​​​​​​​​​​​​​

W czasie realizowania programu dzieci wykonywały zadania w 4 misjach:

1 – „Na tropie zmian klimatycznych”

2 – „Na tropie ekonawyków”

3 – „Na tropie mądrych zakupów i życia w zgodzie z naturą “

4 – „Na tropie roślin i zwierząt “.

Dzieci poznawały tematy związane z klimatem i jego zmianami: dlaczego warto oszczędzać prąd
i gaz, po co sortować śmieci, jak dbać o siebie, dlaczego warto jeść owoce i warzywa, jak mądrze robić zakupy, co to jest ekosystem, jak bardzo do życia potrzebne nam są zwierzęta i rośliny i jak o nie dbać. W realizacji tych zagadnień pomocne były piosenki, prezentacje multimedialne, audiobooki i karty pracy, które w atrakcyjny sposób przybliżały dzieciom zagadnienia.

Izabela Zelik

To program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami i realizowany w naszej szkole w klasach IVa i IVb.

To na nas – osobach dorosłych – spoczywa odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i jest na stałe wpisana
w nasze działania edukacyjno-wychowawcze.

Główne cele programu:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane były za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku uczniów.  Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań było dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia stanowiły tło poruszanych tematów. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach, prowadzili wywiady z dorosłymi, przygotowywali komiksy, plakaty. Chętnie włączali się w dyskusje, dzielili swoimi spostrzeżeniami, obserwacjami, zadawali pytania.

Ponieważ treści poruszane w programie są niezwykle istotne dla młodych ludzi –  będzie kontynuowany w kolejnym roku szkolnym.

Realizatorzy w roku szkolnym 2022/2023:

Marta Lewko – pedagog

Dorota Ludwiczuk – psycholog

Skip to content