Informacja dla Rodziców dzieci korzystających z posiłków w Przedszkolu w Horyńcu-Zdroju

 

 

Od 02 stycznia 2023 roku stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 8,50 zł i obejmuje 3 posiłki: (I śniadanie, obiad i podwieczorek).

 

W przypadku choroby dziecka lub jego nieobecności na posiłkach należy zgłosić ten fakt codziennie do godz. 7:30 lub dzień wcześniej.

tel:  571 425 656

Opłatę za wyżywienie  w Przedszkolu przyjmujemy tylko w formie przelewu na konto bankowe:

27 9101 1039 2002 2501 4149 0004


W tytule przelewu należy umieścić dane z decyzji, którą otrzymują rodzice. Termin zapłaty za wyżywienie – do 10-go następnego miesiąca

– liczy się data wpływu na konto Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych.

 

Brak wpłaty lub opóźnienie będzie skutkowało naliczeniem odsetek od zaległości
podatkowych
i skreśleniem  dziecka z listy korzystających z wyżywienia.

 

Prosimy o terminowe regulowanie należności.

 

 

 

 
 

Szczegółowy wykaz  substancji i produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji zgodnie  z zarządzeniem Dz.U.2016.1154 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach dostępny jest u intendentki.

Skip to content