21 marca 2024r. w Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie podpisałam, z upoważnienia Pana Wójta Roberta Serkisa umowę na realizację projektu RaP STEAM, który zakłada innowacyjne nauczanie informatyki w klasach 4-8 z wykorzystaniem elementów robotyki edukacyjnej. W ramach projektu doposażymy pracownię informatyczną, nauczyciele otrzymają merytoryczne wsparcie a uczniowie wezmą udział w zajęciach pozalekcyjnych: warsztatach, obozach i zawodach robotycznych. Więcej o projekcie: https://rap.podkarpackie.pl/

Dorota Rachwalik