13 grudnia w ramach Tygodnia Profilaktyki uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach artystycznych przeprowadzonych przez  aktorów Teatru Edukacyjnego z Krakowa dotyczących problemu cyberprzemocy.

Scenki ukazujące współczesną cyfrową rzeczywistość wprowadziły uczniów klas 1-3  w tę problematykę. Elementy muzyczne oraz ruchowe pojawiające się w trakcie występu mocno zaangażowały  uczestników, którzy aktywnie włączyli się w śpiew oraz proponowane zabawy. Istotną częścią spotkania było zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu oraz  przypomnienie najważniejszych zasad umożliwiających bezpieczne korzystanie z sieci. Natomiast dla uczniów klas 4-8 artyści przygotowali scenki ukazujące konsekwencje problematycznego korzystania z Internetu. Prezentowane treści prowokowały uczestników do komentowania, podjęcia dyskusji, przemyśleń. Prowadzące  omówiły bardzo niepokojące zjawiska, takie jak: cyberagresja, stalking, szkodliwe grupy online czy  scam.

Na zakończenie poszczególnych spotkań artyści przypomnieli, jak można poradzić sobie z cyberprzemocą i gdzie szukać pomocy w przypadku jej doświadczenia.

Marta Lewko