W dniach 15 – 18 listopada 2023 roku w Horyńcu-Zdroju odbyło się spotkanie przedstawicieli czterech krajów biorących udział w projekcie Erasmus+ KA2  “Matematycy Starożytnej Grecji Dziś i zastosowanie STEAM w nauczaniu”.

Organizatorem spotkania był Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju, a gospodarzem Gminna Biblioteka Publiczna w Horyńcu-Zdroju.

Projekt skupia się na innowacyjnym podejściu do nauczania matematyki i nauk przyrodniczych. Poprzez wykorzystanie podejścia STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics) oraz nowoczesnych technologii cyfrowych, projekt integruje nauki ścisłe ze sztuką i technologią. Współpracujące szkoły z Estonii, Rumunii, Grecji i Polski dążą do popularyzacji matematyki, rozwijania umiejętności cyfrowych oraz kreatywnego myślenia uczniów.

Celem projektu jest nie tylko przekazywanie wiedzy matematycznej, ale także inspiracja do odkrywania związków między nauką a sztuką, co sprawia, że edukacja staje się fascynującą podróżą przez dziedziny STEM.

Agenda spotkania obejmowała kluczowe aspekty planowania projektu. Wśród głównych działań znalazły się: prezentacje szkół partnerskich, wymiana pomysłów, sprecyzowanie celów, wybór treści cyfrowych, opracowywanie materiałów dydaktycznych oraz rozpoczęcie działań e-Twinning . Podczas spotkania uczestnicy mieli także okazję do bliższego poznania się i budowania zaufania, co jest kluczowe dla efektywnej współpracy międzynarodowej.

Ewa Chomańska
Beata Nazarko