Konkurs został zorganizowany przez Parafię i Klasztor oo. Franciszkanów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju oraz Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju, w podwójnym charakterze: jako konkurs plastyczny dla przedszkolnej “zerówki” i klas I do V szkoły podstawowej oraz jako konkurs wiedzy dla uczniów klas VI do VIII szkoły podstawowej.

            Konkurs wiedzy uczniowie pisali dnia 27 kwietnia 2023. Pisało go 14 osób. W komisji zasiadali: o. Tomasz Węzik – przewodniczący i pani Bożena Mróz – członek komisji. W komisji sprawdzającej byli ks. Artur Wojtowicz i o. Tomasz Węzik. Do zdobycia były 54 punkty. Laureatami zostali:

  1. Maciej Kusiak                 39 pkt
  2. Michalina Kulczycka      34 pkt
  3. Milena Stankiewicz        33 pkt

            Konkurs plastyczny polegał na wykonaniu pracy plastycznej na temat: “Kościół parafialny w Horyńcu – Zdroju w moich oczach”. Został podzielony na 3 kategorie wiekowe: “zerówki, klasy I do III oraz klasy IV do V. Termin oddania prac początkowo podany do 30 kwietnia, został przedłużony do 7 maja ze względu na zgłoszenia chętnych uczestników, którzy nie zdołali ukończyć pracy do 30 kwietnia. Prace wykonywane były techniką dowolną na arkuszu w formacie A4. Udział wzięło  41 dzieci. W poszczególnych kategoriach udział ten przedstawiał się następująco: 21 dzieci z “zerówki” , 9 dzieci z klasy I do III , 11dzieci z klasy IV do V. Komisja w składzie: o. Tomasz Węzik – przewodniczący, pani Katarzyna Szymeczko – członek komisji, pani Marta Lewko – członek komisji wyłoniła następujących laureatów:

– w kategorii “zerówka”:

            1. Wojciech Wojtyszyn

            2. Zofia Wojtowicz

            3. Alicja Szymeczko

– w kategorii klas I do III:

            1. Hania Woźny

            2. Hania Ważna

            3. Celina Dziechciarz

– w kategorii klas IV do V:

            1. Martyna Czarny

            2. Milena Bąk

            3. Franciszek Klimkowski

Tomasz Węzik