Wszystkie dzieci – duże, małe

Losy kraju znają doskonale.

Naszą Polskę na lat wiele

Rozerwali nieprzyjaciele

    ( Anna Piotr Pokój)

W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny oraz wpajamy szacunek dla polskich symboli narodowych: godła, biało – czerwonej flagi, hymnu. Święto Niepodległości jest okazją, aby przybliżyć przedszkolakom ważne elementy historii naszego kraju. Dzieci zaśpiewały ujmującą piosenkę o dążeniach dawnych pokoleń do scalenia naszego kraju oraz zagwarantowania Polakom godnego życia i korzystania z polskiej mowy. Refren przypominał wszystkim „Jedenastego listopada uczcić wielkie święto nam wypada. Polska znów stworzyła jedność odzyskała niepodległość”. Niech te słowa będą zachętą dla wszystkich Polaków do uroczystego świętowania Dnia Niepodległości, ale też dbałości o „nasz wspólny dom”, by każdy czuł się w nim wolnym i wartościowym człowiekiem.

Anna Bizior