Był w naszych dziejach moment taki,

że z map zniknęły wszystkie polskie znaki.

Po 123 latach nadszedł czas wolności ,

to dla nas Polaków powód do radości.

J. Malicha

Święto Niepodległości przedszkolaki uczciły wspólną zabawą przy polskiej muzyce ludowej, recytacjach wierszy o Polsce, uroczystym odśpiewaniem hymnu narodowego oraz piosenek o 11Listopada. Świętowanie poprzedziło wykonanie kotylionów, flag w barwach narodowych oraz obejrzenie prezentacji multimedialnej. Działania te pomogły przybliżyć przedszkolakom historię naszego narodu i kształtować w nich poczucie wspólnoty i patriotyzmu. Anna Bizior