Myślimy dzisiaj o Polsce.Mówimy – nasz kraj ojczysty.
Słuchamy polskiego hymnu. Trwa apel uroczysty.

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku mija 103 lata, gdy Polska po 123 latach niewoli odzyskała wolność.Wszyscy Polacy corocznie ze wzruszeniem wspominają tamte wydarzenia historyczne i niezwykle cenią walkę naszych przodków o wolną ojczyznę. W naszej szkole także nie zapominamy o zaangażowaniu i poświęceniu Polaków w drodze do niepodległości. Oddając hołd bohaterom z tamtych czasów uczniowie z klas IV – VIII wraz z nauczycielami spotkali się przy obelisku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po uroczystym wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i odśpiewaniu  hymnu narodowego „Mazurka Dąbrowskiego”, wysłuchali przemówienia Pani Dyrektor,odnoszącego się do tamtych trudnych czasów, następnie obejrzeli krótki montaż słowno – muzyczny w wykonaniu kl. VII i VIII, przygotowanego przez panie: Agatę Nesterak i Katarzynę Szymeczko. Przybliżył on młodzieży wielkie wydarzenia z naszej historii, był niezwykle wzruszający, dlatego został nagrodzony gromkimi brawami. Wartę honorową przy obelisku zaciągnęli harcerze i zuchy z naszej szkoły. Na zakończenie złożono biało – czerwoną wiązankę przy obelisku Marszałka i uroczystość oficjalnie została zakończona.

Teresa Wojtyszyn