Ewa Chomańska
NAUCZYCIELKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Małgorzata Dubel
NAUCZYCIELKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Aneta Dydyk
NAUCZYCIELKA GEOGRAFII, OLIGOFRENOPEDAGOG
Tadeusz Dziechciarz
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Edyta Jarosławiec
NAUCZYCIELKA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, LOGOPEDA
Barbara Jóźwik-Przednowek
NAUCZYCIELKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I WDŻ
o. Grzegorz Kaznowski
NAUCZYCIEL RELIGII
o. Tomasz Węzik
NAUCZYCIEL RELIGII
Waleria Kornaga
NAUCZYCIELKA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Lesław Kuchciak
NAUCZYCIEL MATEMATYKI, INFORMATYKI, TECHNIKI
Anna Kusiak
NAUCZYCIELKA JĘZYKA POLSKIEGO, OLIGOFRENOPEDAGOG
Bernarda Krzyśkowska
NAUCZYCIELKA WSPÓŁORGANIZUJĄCA KSZTAŁCENIE, TYFLOPEDAGOG
Ryszard Lewientowicz
NAUCZYCIEL MATEMATYKI i FIZYKI
Marta Lewko
PEDAGOG, OLIGOFRENOPEDAGOG, DORADCA ZAWODOWY
Dorota Ludwiczuk
PSYCHOLOG SZKOLNY
Magdalena Marcicka
NAUCZYCIELKA WSPÓŁORGANIZUJĄCA KSZTAŁCENIE, OLIGOFRENOPEDAGOG
Edyta Mazurkiewicz
NAUCZYCIELKA MATEMATYKI, LOGOPEDA
Bożena Mróz
NAUCZYCIELKA HISTORII I WSPÓŁORGANIZUJĄCA KSZTAŁCENIE
Andrzej Nazarko
NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO i HISTORII
Beata Nazarko
NAUCZYCIELKA WOS I EDB, BIBLIOTEKARKA SZKOLNA
Agata Nesterak
NAUCZYCIELKA JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII
Anna Pachla
NAUCZYCIELKA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Wiesława Pachla
NAUCZYCIELKA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Mirosław Partyka
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Dorota Rachwalik
NAUCZYCIELKA MATEMATYKI
Barbara Rozner
NAUCZYCIELKA MATEMATYKI I CHEMII
Izabela Sikora
PEDAGOG SPECJALNY, OLIGOFRENOPEDAGOG
Andrzej Szczygielski
NAUCZYCIEL INFORMATYKI I TECHNIKI
Irena Stelmach
NAUCZYCIELKA WSPÓŁORGANIZUJĄCA KSZTAŁCENIE, OLIGOFRENOPEDAGOG
Jolanta Szczerbinin
NAUCZYCIELKA BIOLOGII I WDŻ, WSPÓŁORGANIZUJĄCA KSZTAŁCENIE
Jacek Szczupak
NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Katarzyna Szymeczko
NAUCZYCIELKA PRZYRODY, MUZYKI I PLASTYKI
Mieczysław Ślusarczyk
WYCHOWAWCA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
ks. Artur Wojtowicz
NAUCZYCIEL RELOGII
Teresa Wojtyszyn
NAUCZYCIELKA JĘZYKA POLSKIEGO
Małgorzata Smolińska
NAUCZYCIELKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Skip to content