Sztandar Szkoły Podstawowej w Horyńcu- Zdroju został ufundowany w 1990 r. w związku z przywróceniem szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Awers sztandaru jest szary, a w centralnej części znajduje się wizerunek Patrona namalowany farbami olejnymi oraz napis: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W HORYŃCU.

Rewers sztandaru jest czerwony, a na jego tle godło Polski orzeł wyhaftowany srebrnymi i złotymi nićmi. Poniżej widnieje napis: OJCZYZNA, NAUKA, CNOTA. W tej części sztandaru znajduje się również Krzyż Semper Fidelis odznaczenie Związku Solidarności Polskich Kombatantów.

Drzewiec sztandaru zakończony jest metalową głowicą w formie orła.

Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy, złożony z trzech osób, wybranych spośród uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu.

Skip to content