W tegorocznym projekcie profilaktyczno- edukacyjnym ,,Bezpieczne Ferie 2022” ogłoszonym przez GKPiRPA w Horyńcu-Zdroju złożono 46 prac konkursowych w formie plastycznej, literackiej i fotograficznej.

Celem konkursów było propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych oraz rozwijanie zdolności plastycznych, literackich i fotograficznych. W ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi odbyły się w klasach wychowawcze pogadanki na temat bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych i spędzania czasu wolnego. Dzieci z przedszkola i młodszych klas szkoły otrzymały przywieszki,
a starsi uczniowie opaski odblaskowe, które w znacznym stopniu poprawią widoczność pieszego na drodze.

Prace plastyczne zostały ocenione w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII. W poszczególnych kategoriach jury ustaliło następujące miejsca:
Klasy I-III
I miejsce – Lena Sikora kl. Ia , Milena Bąk kl. IIIb
II miejsce – Dawid Bauer kl. IIIa, Amelia Żmijan kl. IIIb
III miejsce – Lena Zelik kl. Ia, Wiktoria Pułyk kl. IIIa, Zuzanna Chmielowiec kl. IIIa
Wyróżnienia: Franciszek Chomański kl. Ia, Wojciech Kusiak kl. Ia, Miłosz Ludwik kl. I Piotr Maksymiec kl. Ib, Tobiasz Dobrowolski kl. IIIa
Klasy IV-VII
I miejsce – Dominik Motyka kl. Vb, Szymon Ługowski kl. Va
II miejsce – Kamila Bauer kl. Vb, Julia Banaś kl. VIa
III miejsce – Marcin Mazurkiewicz kl. Vb, Filip Pachla kl. VIa
Wyróżnienia: Mateusz Rawski kl Vb, Wiktor Ludwik kl. Va
Klasy VII-VIII
I miejsce – Oliwia Drapała kl. VIIa
II miejsce – Kinga Maksymiec kl. VIIIb
III miejsce – Ewa Hałucha kl. VIIIb

W konkursach literackim oraz fotograficznym zostały przyznane wyróżnienia:
konkurs literacki: Szymon Ługowski kl. Va, Maja Bereza kl. Ib, Amelia Żmijan kl. IIIb, Oliwia Bereza kl. VIIIb
konkurs fotograficzny: Jakub Papiernicki kl. VIa, Michał Ludwiczuk kl. Vb, Szymon Ługowski kl. Va, Wiktor Ludwik kl. Va, Karol Rawski kl. IIIb

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie wkrótce otrzymają nagrody rzeczowe, zaś uczestnicy drobne upominki, które zostaną zakupione ze środków GKPiRPA w Horyńcu -Zdroju.
Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi z wsparcie finansowe przeprowadzonego projektu.

Zwycięzcom GRATULUJEMY!
Zachęcamy wszystkich do udziału w kolejnych akcjach profilaktycznych.

Wiesława Pachla
Marta Lewko