Na przełomie marca i kwietnia w naszej szkole, podczas przerw międzylekcyjnych, chętni uczniowie klas drugich i trzecich rozgrywali partie w turnieju warcabowym. Zgłosiło się 16 dziewczynek i 16 chłopców.

Turniej miał na celu integrację uczniów, a także kształtowanie postawy sportowej rywalizacji oraz kulturalne zachowanie wobec przeciwnika. Ponadto gra w warcaby rozwija  umiejętność logicznego myślenia oraz pokazuje jak radzić sobie w sytuacjach problemowych. Cały turniej przebiegał w atmosferze gry i zabawy, zgodnie z zasadami fair play.

System punktowy był ogólnodostępny i kontrolowany na bieżąco przez uczniów. U wielu zawodników widać było z każdym rozgrywanym pojedynkiem postęp w strategii gry i logicznym myśleniu. Podczas turnieju panowała serdeczna atmosfera . Zawodnicy kibicowali sobie wzajemnie.

WYNIKI TURNIEJU

Kategoria dziewcząt:

I miejsce – Karolina Stankiewicz- kl. IIb

II miejsce- Zuzanna Rogowska- kl. IIb

III miejsce – Hanna Skibicka- kl. IIb

IV miejsce- Iga Krzyśkowska – kl. IIa

V miejsce – Wiktoria Rebuś- kl. IIb

VI miejsce – Alicja Tęcza – kl. IIa

Kategoria chłopców:

I miejsce – Krzysztof Wojtyszyn – kl. IIb

II miejsce – Miłosz Ludwik- kl. IIIa

III miejsce – Michał Gimła – kl. IIb

IV miejsce -Szymon Urban- kl. IIb

V miejsce- Antoni Kłos- IIb

VI miejsce – Jakub Petrykowski – IIa

Zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami dyplomami nagrodami rzeczowymi, zaś uczestnicy dyplomami i nagrodami pocieszenia.

Nagrody zostały zakupione ze środków Z Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Horyńcu-Zdroju. Dziękujemy Panu Wójtowi za otrzymane fundusze, a Pani Dyrektor za wręczenie nagród.

Zawodnikom gratulujemy sukcesów i aktywnego zaangażowania się w turniej. Zapraszamy do następnej edycji w przyszłym roku szkolnym.

Wiesława Pachla