Jak co roku w naszej szkole odbył się tydzień profilaktyki trwał on od 13.02. 2024 do 16.02 2024 i prowadzony był według następującego harmonogramu

13.02.2024 – wtorek

– lekcja 1 – klasa VIIIa – Elżbieta Huber, Irena Stelmach – „Prawne aspekty zachowania ryzykownego w internecie”;

– lekcja 3 – klasa VIIIb – Elżbieta Huber, Irena Stelmach – „Prawne aspekty zachowania ryzykownego w internecie”;

– lekcja 3 i 4 – klasa VIIa– Marta Lewko, Dorota Ludwiczuk – Interwencja kryzysowa;

14.02.2024 – środa

– lekcja 1 – klasaVIa – Bożena Mróz, Aneta Dydyk – „Cyberrównowaga między on -line i off –line”;

– lekcja 2 – klasa IIb – Izabela sikora – „Szkoła słonia Spacjusza;

– lekcja 3 i 4 – klasa VIIb – Marta Lewko, Dorota Ludwiczuk – Interwencja kryzysowa;

– lekcja 5 – klasa IVa – Beata Nazarko – „Cyberprzemoc”;

15.02.2024 – czwartek

– lekcja 1 – klasa Ia – Bernarda Krzyśkowska – „Szkoła słonia Spacjusza”;

– lekcja 3 – klasa IIIa – Beata Nazarko – „Szkoła słonia Spacjusza”;

– lekcja 4 – klasa IIIb – Beata Nazarko – „Szkoła słonia Spacjusza”;

– lekcja 5 – klasa Vb – Anna Kusiak, Magdalena Marcicka – „Treści szkodliwe w internecie”;

16.02.2024 – piątek

– lekcja 2 – klasa VIb – Bożena Mróz, Aneta Dydyk – „Cyberrównowaga między on -line i off –line”;

– lekcja 1 – klasa IVb – Dorota Ludwiczuk, Magdalena Marcicka – „Stop! To jest przemoc!”;

– lekcja 1 – klasa IIa – Izabela Sikora – „Szkoła słonia Spacjusza”;

– lekcja 4 – klasa IVb – Dorota Ludwiczuk, Magdalena Marcicka – „Cyberprzemoc”;

– lekcja 5 – klasaVa – Anna Kusiak, Magdalena Marcicka – „Treści szkodliwe w internecie”;

Wiodącym tematem spotkań  był wszechobecny Internet i konsekwencje jego niewłaściwego wykorzystywania . Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, mamy nadzieje że treści przekazane zostaną z nimi na długo w pamięci.

Irena Stelmach