W naszej szkole od lat organizowany jest  Tydzień  Profilaktyki. W tym roku szkolnym odbył się on w dniach  14 –  23 listopada.  Głównym celem działań profilaktycznych było propagowanie zdrowego stylu życia, budowanie prawidłowej komunikacji, promowanie właściwych postaw w relacjach  z innymi oraz wzmacnianie  pewności siebie. Zgodnie z harmonogramem psycholog, pedagog oraz nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne  przeprowadzili zajęcia warsztatowe pod hasłami:

– w klasach I – III – „ Jak żyć mądrze i zdrowo”,

– w klasach IV – „Jak odnaleźć w sobie dobro”,

– w klasach V – VI – „Język szakala i żyrafy – o komunikacji”,

– w klasach VII – VIII – „ Jesteśmy (nie)idealni – warsztaty budowania pewności siebie”.

Dodatkowo w klasach I –III zostały też zorganizowane spotkania z Panem Tomaszem Kusiorem – lekarzem, który  opowiedział uczniom o zasadach zdrowego odżywiania oraz potrzebie aktywności fizycznej.

Bardzo dziękujemy Panu Tomaszowi Kusiorowi za wygłoszenie interesujących pogadanek, wszystkim nauczycielom za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów,  a uczniom za zaangażowanie i aktywność podczas zajęć.

Na pewno Tydzień Profilaktyki w naszej szkole będzie kontynuowany w następnych latach.

Marta Lewko