Matematyka jest melodią myśli.

Witold Pogorzelski

W dniu 23.05.2024r. w naszej szkole odbył się V Powiatowy Konkurs Matematyczny ,,Mistrz Matematyki”.

W dwuetapowym konkursie udział wzięło cztery szkoły. Zaproszenie przyjęli: Zespół Szkól Publicznych w Baszni Dolnej, Społeczna Szkoła z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu, oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie.

Do rywalizacji o tytuł Mistrza Matematyki stanęło dziesięcioro uczniów z klas trzecich, którzy uzyskali największy wynik z testu przeprowadzonego na etapie szkolnym.

Poziom konkursu był wysoki i bardzo wyrównany. Miał na celu przede wszystkim rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych uczniów, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów, popularyzacja matematyki wśród uczniów oraz mobilizowanie i motywowanie uzdolnionych dzieci do rozwiązywania matematycznych problemów, a nauczycieli do twórczej pracy z uczniami o matematycznych zainteresowaniach.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce –  >Mistrz Matematyki< MIŁOSZ LUDWIK (ZSPiO w Horyńcu – Zdroju)

II miejsce – WIKTOR KOWALSKI (SSzOP w Załużu)

III miejsce – JAKUB HALINIAK (ZSP w Baszni Dolnej)

Tego dnia, podczas zmagań z zadaniami matematycznymi, wszyscy uczestnicy udowodnili, że potrafią nawet bardzo trudne łamigłówki oraz swoje myśli ułożyć w jasną, spójną i melodyjną całość.

Uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody oraz pamiątkowe gadżety, które zostały ufundowane przez Wójta Gminy Horyniec – Zdrój.

Wszystkim, którzy wzięli udział w rywalizacji serdecznie dziękujemy i gratulujemy wysokiego poziomu.

Podziękowania składamy również Wszystkim nauczycielom oraz opiekunom za przyjęcie zaproszenia do konkursu oraz  przygotowanie uczniów do  matematycznego wyzwania.           

Mamy nadzieję, że spotkamy się w następnej edycji konkursu już za rok 😉

Organizatorzy