Wiosna – cieplejszy wieje wiatr, 
Wiosna – znów nam ubyło lat,
Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy.   
Śpiewa skowronek nad nami, 
Drzewa strzeliły pąkami. 
Wszystko kwitnie wkoło, ja i ty.

Obchody Pierwszego Dnia Wiosny były radosnym czasem wiosennych zagadek, wspólnych zabaw. Wiele radości sprawiło przedszkolakom przygotowanie zdrowych wiosennych kanapek. Jagódki w barwnym korowodzie pomaszerowały nad rzekę Ratę aby pożegnać zimową pannę, a powitać radosną Wiosnę. Wracając do szkoły dzieci poszukiwały pierwszych zwiastunów wiosny. Widziały piękne krokusy i przebiśniegi, oglądały pąki zielonych liści. Słuchały radosnego śpiewu ptaków.
Jesteśmy pewni, że starania naszych przedszkolaków sprawią, że Wiosna zawita do nas na dobre.

Mariola Chmielowiec