28 kwietnia br. uczennice klasy ósmej Ewa Hałucha i Amelia Gutkowska wzięły udział w wyjątkowej wycieczce do Warszawy.

Wyjazd, ufundowany przez panią poseł Teresę Pamułę, był nagrodą dla uczniów z powiatu lubaczowskiego, biorących udział w konkursie Wiedzy o Sejmie RP.

W programie wycieczki przewidziano wizytę w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwiedzanie stolicy. Trasa zwiedzania rozpoczęła się w Centrum dla Zwiedzających  i obejmowała przejście podziemnym korytarzem, gdzie prezentowana była wystawa dotycząca sejmowania w okresie I Rzeczpospolitej oraz makieta współczesnego kompleksu budynków sejmowych. Następnie młodzież obserwowała wystąpienia posłów z galerii Sali Posiedzeń Sejmu oraz wysłuchała krótkiej prelekcji dotyczącej historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu. Pani poseł wyjaśniła uczniom,  na czym polega praca w  sejmie oraz opowiedziała, jak wygląda typowy dzień parlamentarzysty.

 Po południu uczestnicy wycieczki zwiedzili najważniejsze zabytki Warszawy, zjedli lody na placu Zamkowym, zakupili pamiątki i w godzinach nocnych szczęśliwie wrócili do domów.

Beata Nazarko