W dniu 14 grudnia 2022 roku odbyło się spotkanie uczniów klas III z pracownikami KRUS-u. Tematem wizyty było bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie rolnym. Wyświetlony został film, który był symulacją gry komputerowej pod tytułem “Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”. Podążając za graczem uczniowie dowiedzieli się, jakie zagrożenia są obecne
w gospodarstwach rolnych i jak ich uniknąć.
Na koniec przeprowadzony został konkurs wiedzy po rozstrzygnięciu, którego uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody.

Waleria Kornaga
Edyta Mazurkiewicz