Zaproszenie do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej i przedszkolnej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu Zdroju w roku 2023

Zaproszenie

Wykaz szczegółowy zamówienia