Zaproszenie do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zakup z bezpłatną dostawą artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej i przedszkolnej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju w roku 2024

ZAPROSZENIE

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

—————————————————————————————————-

Protokół otwarcia ofert

Protokół z oceny i wyboru ofert