1 września 2023 r. społeczność naszej szkoły uczciła 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Uroczystość odbyła się na cmentarzu komunalnym w Horyńcu-Zdroju przy pomniku poświęconym Pamięci Mieszkańców Ziemi Horynieckiej – Ofiar II Wojny Światowej. Obecni byli przedstawiciele władz naszej gminy, dyrekcja szkoły, uczniowie oraz harcerze.

Na początku odśpiewano hymn państwowy i wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Zaprezentowano również wiersz o tematyce patriotycznej. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

Na zakończenie uroczystości wszyscy obecni oddali hołd ofiarom tragicznych wydarzeń minutą ciszy.

Andrzej Nazarko