„Jeśli chcesz iść szybko – idź sam. Jeśli chcesz iść daleko – idźcie razem”

Nie ma lepszej formy nauki, jak ta, kiedy uczymy się od siebie nawzajem. Gdy odgórne zalecenia stają się potrzebą własną i wewnętrzną motywacją – powstają dobre praktyki. Tak też się stało i w naszym powiecie.

Pedagodzy i psychologowie kilku szkół jednoczą się w sieć współpracy, której przyświeca jeden cel: wymiana wiedzy i doświadczeń skutkująca wzrostem kompetencji nauczyciela. Jesteśmy otwarci na inne szkoły, wychodzimy z założenia, że jeśli coś potrafimy robić – to chcemy, aby potrafili to też inni. Pracujemy z dziećmi, z młodzieżą i to dla nich, ale i dla siebie, stale się rozwijamy. Wspólna droga jest łatwiejsza i przyjemniejsza.

Na spotkaniu organizacyjnym 23 maja 2024 r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju omówiliśmy swoje możliwości i potrzeby na najbliższy rok szkolny oraz opracowaliśmy terminarz spotkań szkoleniowych:

Lp.TerminMiejsceForma wymiany doświadczeńOsoba odpowiedzialna
1. 09.10.2024r. Publiczna Szkoła Podstawowa w ŁukawcuWarsztaty szkoleniowe:„Pierwsza pomoc dziecku w kryzysie emocjonalnym”  Agata Kuchciak
2. 20.11.2024r.Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-ZdrojuZajęcia otwarte:„Rówieśnicza interwencja kryzysowa” Dorota Ludwiczuk 
3. 15.01.2025r.Szkoła Podstawowa
nr 2 w Lubaczowie 
 Zajęcia otwarte Barbara Bryk
4. 26.03.2025r.Zespół Szkół Publicznych w Wielkich Oczach Warsztaty szkoleniowe”Zaburzenia odżywiania”  Edyta Kuchciak
5. 28.05.2025r.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dachnowie Zajęcia otwarte Magdalena Duda 

„Praca zespołowa dzieli zadanie i zwielokrotnia sukces”

– autor nieznany, ale odczucie prawdy tej sentencji znane nam doskonale.

Dorota Ludwiczuk – psycholog ZSiPO w Horyńcu-Zdroju