Z okazji Dnia Ziemi uczniowie naszej szkoły realizowali zadania Konkursu Ekologicznego. Opierał się on na współzawodnictwie między klasami  IV- VIII.  Zadaniem konkursowym było wykonanie plakatu pod tytułem „Zainwestuj w naszą planetę”, na którym uczniowie umieścili przykłady proekologicznych działań wspierających Ziemię. Wójt Gminy Horyniec – Zdrój objął konkurs swoim patronatem. Klasy wraz z wychowawcami udały się również na spacer po najpiękniejszych przyrodniczo zakątkach Horyńca-Zdroju i udokumentowały to wyjście w formie zdjęcia. 
Uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami wyszli na spacer z okazji Dnia Ziemi wg własnego harmonogramu.
Nagrodzone zostały wszystkie klasy biorące udział w konkursie.  Jury po wnikliwej ocenie prac,  przyznało następujące nagrody:
I miejsce i 300zł dla klasy IVb
II miejsce i 200zł dla klasy Vb
III miejsce i 150 zł dla klasy VIIIb
Pozostałe klasy otrzymały nagrodę pocieszenia w wysokości 100zł.
Nagrody ufundowali: Wójt Gminy Horyniec – Zdrój oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju. Fundatorom dziękujemy za wsparcie, a uczniom gratulujemy pomysłów i wspaniałej rywalizacji.


Aneta Dydyk,
Katarzyna Szymeczko