W czwartek 22 lutego 2024 r. przez jedną godzinę byliśmy najbogatszymi uczniami w powiecie! Z naszymi nauczycielami matematyki uczestniczyliśmy w lekcji bankowości w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie.

To była naprawdę życiowa lekcja! Poznaliśmy historię pieniędzy, mogliśmy je nawet liczyć na czas w ramach konkursu. Dowiedzieliśmy się, jak odróżnić pieniądze fałszywe od prawdziwych. Bardzo ciekawa była pogadanka na temat oszustw i wyłudzeń „na wnuczka”, „na prokuratora” czy „pani pieniądze są zagrożone…”.

 Warto, aby nasi koledzy mogli również skorzystać z takiej lekcji.

Michał Ludwiczuk